งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงกลาโหม สำหรับประเทศไทย อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงกลาโหม สำหรับประเทศไทย อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงกลาโหม สำหรับประเทศไทย อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาท อย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริ่มจาก การเป็นเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ระดับ มหาวิทยาลัย แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต อย่างสมบูรณ์และ ในปี 2538 ก็มีการเปิดให้ บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์

3

4 การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่อง ง่ายมากสำหรับผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทั้งหลาย เพราะเรามีนวัตกรรม มากมาย ที่เราสามารถเข้าไปสืบค้น ได้ โดยเฉพาะ www.google.com แล้ว พิมพ์เนื้อหาที่เราต้องการรู้เข้าไปเพียง แค่นั้นเราก็จะได้คำตอบอย่างครบถ้วน และมีรายละเอียดที่ถูกต้อง

5

6

7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของระบบ อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงกลาโหม สำหรับประเทศไทย อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google