งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อ. ว่าที่ ร. ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อ. ว่าที่ ร. ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อ. ว่าที่ ร. ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

2 Basic Computer Operation and Troubleshooting Workshop Outline ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Introduction to computer hardware) สายต่อพ่วง (Cabling) ระบบปฏิบัติการที่ควรรู้จัก (Basic operations) Troubleshooting Stuff

3 Introduction to Computer Hardware Case Power switch Reset switch Hard drive Floppy CD/DVD Zip drive Serial ports Parallel port USB port Keyboard/mouse Network card Modem Sound card Video card RAM Motherboard Bus Fan Cables

4 The case…

5 What is in the box? Motherboard ABIT KT7 RAID

6 and…

7

8 Typical parts of a motherboard. ABIT SE6

9 Cabling

10 Basic operations Microsoft –Personal Computer (XP, Vista, 7) –Server Computer (2000,2003,2008) Unix/Linux –Server (suse, linux, unix ) Mac Other –HP,SUN …

11 The basic system including keyboard, mouse and monitor.

12 Operating systems All computer systems have an operating system. Currently (09/01), there are three dominate typical user operating systems. (Macintosh OS, Microsoft Windows OS and Linux.)

13 FYI: Disk capacities Floppy (Double Sided, Double Density) Zip cartridge CD DVD (Single Sided, Single Layered) (Double Sided, Double Layered) 1.4 MB 100 MB – 250 MB 650 MB 4.7 GB 17 GB 1 GB = 1000 MB


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้น อ. ว่าที่ ร. ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google