งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตสื่อออนไลน์ สุรพล บุญลือ. พัฒนาการของสื่อคอมพิวเตอร์ 19851990199520002005 Stand - alone Solfware Client – server network Internet Intranet Wireless.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตสื่อออนไลน์ สุรพล บุญลือ. พัฒนาการของสื่อคอมพิวเตอร์ 19851990199520002005 Stand - alone Solfware Client – server network Internet Intranet Wireless."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตสื่อออนไลน์ สุรพล บุญลือ

2 พัฒนาการของสื่อคอมพิวเตอร์ 19851990199520002005 Stand - alone Solfware Client – server network Internet Intranet Wireless Network PC- Based CD-Rom Media Synchro nous Intergrated Content/LMSs Game-simulation Wireless Delivery & Management

3 Synchronous Asynchonous Speed Cost Infrastru cture Policy Content Learner Based Chanel Selection Classroom Virtual Classroom E-mentoring LABS Collaboration Tool Webcast Self paced course Simulation Download Tool Forum Webcast E-mail

4 โปรแกรม Text Multi Media Rich Media 1.NotePadY NN 2.MS WORDY N N 3.MS PowerpointY Y N 4.FrontPageY Y Y 5.DreamweaverY Y Y 6.MS ProducerN Y Y ฐานข้อมูล MySQL Unix PHP Programming Perl Programming ASP Programming Java Programming

5 ชุมชนบนอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การผลิตสื่อออนไลน์ สุรพล บุญลือ. พัฒนาการของสื่อคอมพิวเตอร์ 19851990199520002005 Stand - alone Solfware Client – server network Internet Intranet Wireless.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google