งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
ศ ทฤษฎีและนโยบายการเงิน โดย รศ. ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 บทที่ 1 Classical Theory Keynes Monetarists New-Classical Theory
New-Keynesian Theory

3 Classical Theory Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py
Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Perfect Foresight ใน Labor Market

4 Classical AS y Y=f(K,L) L NL’ W SL=f(w/p) NL MPN*p MPN*p L

5 การสร้างเส้น IS r IS I y S I=S S

6 การสร้างเส้น LM r LM Mds y Ms+Mt=M0 Mt=f(y) Mdt

7 การสร้างเส้น LM กรณี Ms ไม่ยืดหยุ่นต่ออัตราดอกเบี้ย
r LM Ms y Ms+Mt=M0 Mt=f(y) Mt

8 IS-LM IS คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย และผลผลิต ที่ทำให้ตลาดผลผลิตอยู่ในดุลยภาพ LM คือ คู่สัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและผลผลิต ที่ทำให้ตลาดการเงินอยู่ในดุลยภาพ r LM IS y

9 IS-LM เมื่อระดับราคาเปลี่ยน โดยที่ p<p’<p’’
r LM(p’’) LM(p’) LM(p) P < p’ < p’’ IS y

10 Keynesian AS y Y=f(K,L) L NL’ W SL=f(w/p) NL MPN*p MPN*p L

11 Keynes's Theory p AS AD y Assumptions:
1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Wage Downward Rigidity

12 Both Policies are effective.
Keynes's Theory p AS AD’ AD y y0 y1 Both Policies are effective. Monetary policy has weaknesses ie., liquidity trap.

13 Monetarist Theory Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py
y Assumptions: 1. AD มาจาก MV=Py 2. Imperfect Foresight ใน Labor Market

14 Monetary Policy is effective
Monetarist Theory (2) P AS AD’ AD y Monetary Policy is effective

15 Ploicies are ineffective.
Newclassical Theory p AS’(pe) AS(pe) AD’ AD y Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation Ploicies are ineffective.

16 New Keynesian Theory Ploicy is ineffective. p AS’(pe) AS(pe) AD’ AD y
y Assumptions: 1. Imperfect Foresight in Labor Market 2. Rational Expectation 3. Wage Contract Ploicy is ineffective.

17 ตัวอย่าง

18 ตัวอย่าง (ต่อ) คือ ระดับผลผลิตเป้าหมาย หรืออัตราธรรมชาติ
, มีลักษณะการแจกแจงเช่นเดียวกับ คือ ระดับผลผลิตเป้าหมาย หรืออัตราธรรมชาติ คือ ระดับผลผลิต ณ เวลา t คือ ระดับราคาคาดการณ์ ณ เวลา t คือ ระดับราคา ณ เวลา t คือ Shock ในสมการต่างๆ มีลักษณะเป็นตัวแปร White Noise

19 ตัวอย่าง (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ศ. 432 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google