งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior

2 โดนัลมีรายได้ 80 บาท/สัปดาห์ โดนัลเลือกซื้อสินค้า 2 ชนิดคือ
ช่วยโดนัลคิดหน่อย โดนัลมีรายได้ 80 บาท/สัปดาห์ โดนัลเลือกซื้อสินค้า 2 ชนิดคือ เสื้อผ้า (C) กับ อาหาร (F) เสื้อผ้าราคาตัวละ 2 บาท อาหารราคาจานละ 1 บาท โดนัล คำถาม Q1. จากรายได้ที่มีอยู่ โดนัลจะสามารถซื้ออาหาร กับเสื้อผ้า เท่าไหร่ได้บ้างใน 1สัปดาห์ Q2. ขอให้ น.ศ.แสดงเส้นงบประมาณของโดนัล และแสดงความชันของเส้นงบประมาณ

3 A1. อาหารราคาจานละ 1 บาท เสื้อผ้าราคาตัวละ 2 บาท รายได้ 80 บาท จะซื้อได้หลายวิธีดังนี้ Market Basket Units of Food Units of Clothing Total Spending A 40 80 B D E G Table A Market Baskets (bundles) and Budget Line

4 A2. จากรายได้ 80 บาท อาหารราคาจานละ 1 บาท เสื้อผ้าราคาตัวละ 2 บาท Slope ? = - (PF/PC) = -1/2 เสื้อผ้า (C) อาหาร (F) เส้นงบประมาณของโดนัล (I/PC) = 40 80 = (I/PF)

5 Q3. The Budget Line คืออะไร ?
A3. The Budget Line คือ เส้นที่บอกให้เรารู้ถึงส่วนประกอบต่างๆกันของสินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ด้วยเงินงบประมาณจำนวนเดียวกัน

6 Q4. หากรายได้เพิ่มเป็น 160 บาท, หรือ ลดเป็น 40 บาท
A4. เสื้อผ้า (C) I=160 (I/PC) = 80 160 = (I/PF) I=40 40 I=160 ความชันไม่เปลี่ยนแปลง คือ = - (PF/PC) = -1/2 I=80 20 I=40 40 80 อาหาร (F)

7 Q5. ราคาอาหาร ลดเหลือ 1/2 บาท ,หรือ เพิ่มเป็น 2บาท
A5. PF= 1/2 => Slope = - (PF/PC) = เสื้อผ้า (C) PF= 2 => Slope = - (PF/PC) = - 1 40 PF= 1/2 PF= 2 PF= 1 40 80 160 อาหาร (F)

8 สรุปคุณสมบัติ 3 ข้อของ Budget Line
A6. สรุปคุณสมบัติ 3 ข้อของ Budget Line เส้นงบประมาณมีความชันเป็นลบ โดยปกติเส้นงบประมาณที่เคลื่อนไปทางทิศอีสาน คือเส้นที่มีงบประมาณสูงขึ้น ถ้าราคาสินค้า หรือ รายได้เปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณจะเปลี่ยนแปลงด้วย

9 Indifference Curve (IC)
คือ เส้นที่แสดงส่วนประกอบของสินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่ให้ความพอใจในระดับที่เท่ากันแก่ผู้บริโภค A7. คุณสมบัติเส้น IC เส้น IC ที่สูงกว่าให้ความพอใจมากกว่าเส้นที่อยู่ต่ำกว่า โค้งจากซ้ายไปขวา เว้าเข้าหาจุดกำเนิด ไม่ตัดกัน ส่วนประกอบทื่ให้ความพอใจเท่ากันมีจำนวนนับไม่ถ้วน สินค้า Y IC3 IC2 IC1 สินค้า X

10 The marginal rate of substitution (MRS)
ของสินค้า 2 ชนิด คือ จำนวนสินค้าหนึ่ง(บนแกน Y) ที่ผู้บริโภคยินดีเสียสละไป เพื่อแลกกับหนึ่งหน่วยของสินค้าอีกชนิดหนึ่ง(บนแกน X) โดยไม่ทำให้ความพอใจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม MRSXY คือ อัตราการใช้ สินค้า X แทน Y MRSXY = DY/DX


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมก่อนเรียน บทที่ 3 Consumer Behavior

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google