งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Faulty Kettle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Faulty Kettle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Faulty Kettle

2 WRITING A. AT A MCDONALDS’ (P.84) 1. Two years ago, Lee Beck went to a McDonald’s in New Mexico. 2. She ordered a cup of hot coffee. 3. The coffee spilled and she was hurt. She spilled the coffee and was hurt. 4. She sued McDonald’s and won 2,700,000 dollars. 5. Now McDonald’s has a warning printed in red on its cups. 6. It says that the contents of the cup are very hot.

3 รับ sheet หน้า 85 งานที่ เปลี่ยน Verb ในวงเล็บให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง เช่น V2, V1 ing, was + V3, หรือ อื่น ๆ แปลเนื้อเรื่องทุกประโยคเป็นไทย งานพิเศษ แต่งประโยคตามรูปแบบของ Tense ในแต่ละช่อง โดยเขียนลงไปบนที่ว่างในแต่ละช่อง

4


ดาวน์โหลด ppt The Faulty Kettle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google