งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า

2 สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 3 แห่ง 1. อำเภอเมือง 1 แห่ง - รพ.สต.บ้านใหม่ 09619 2. อำเภอละงู 1 แห่ง - รพ.สต.บ้านเขาขาว 09637 3. อำเภอทุ่งหว้า 1 แห่ง - รพช.ทุ่งหว้า 11406

3 อำเภอ op(รักษา)epifpancmchppรวมคะแนน เมือง 99.77 99. 15 99.8 0 99.2 7 99.5 6 100. 00 99. 595 ควนโดน 94.31 99. 42 100. 00 98.9 0 97.7 4 100. 00 98. 405 ควนกาหลง 99.28 99. 05 99.8 3 99.9 3 99.2 4 100. 00 99. 565 ท่าแพ 98.78 99. 66 100. 00 99.7 1 100. 00 99. 695 ละงู 99.95 98. 07 99.6 3 99.9 2 99.6 0 99.5 6 99. 465 ทุ่งหว้า 80.62 91. 50 96.1 0 93.3 1 98.9 0 90.1 0 91. 764 มะนัง 99.75 98. 40 99.8 7 97.9 6 100. 00 95.5 6 98. 595 รวม 96.07 97. 89 99.3 2 98.4 3 99.2 9 97.8 9 98. 155 คุณภาพข้อมูล(ความถูกต้อง) ข้อมูล กค.56 - 31 มค.57 ที่มา : ผลการตรวจสอบจาก สปสช.

4 สถานบริการที่ต้องติดตาม MCH, PP การดูแลแม่และเด็กหลังคลอด ไม่มีข้อมูล อำเภอเมือง - รพ.สต.คลองขุด - รพ.สต.เกาะสาหร่าย - รพ.สต.เจ๊ะบิลัง - pcu พิมาน อำเภอควนโดน - รพ.สต.บ้านวังประจัน

5 สถานบริการที่ต้องติดตาม MCH, PP การดูแลแม่และเด็กหลังคลอด ไม่มีข้อมูล อำเภอละงู - รพ.สต.ห้วยไทร - รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก - รพ.สต.น้ำผุด (เฉพาะ PP ไม่มีข้อมูล) อำเภอทุ่งหว้า - รพ.สต.บ้านเขาแดง อำเภอมะนัง - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ (เฉพาะ PP ไม่มีข้อมูล)

6 สถานบริการที่ต้องติดตาม Chronicfu ไม่มีข้อมูล อำเภอเมือง - รพ.สต.ตันหยงกลิง - รพ.สต.บ้านใหม่ อำเภอควนโดน - รพ.สต.กุบังประโหลด - รพ.สต.ย่านซื่อ

7 สถานบริการที่ต้องติดตาม Chronicfu ไม่มีข้อมูล อำเภอควนกาหลง - รพ.สต.ควนกาหลง - รพ.สต.ควนบ่อทอง - รพ.สต.ทุ่งนุ้ย - รพ.สต.บ้านผัง34 - รพ.สต.บ้านเหนือคลอง อำเภอท่าแพ - รพ.สต.สาคร - รพ.สต.ทางยาง - รพ.สต.บ้านแป-ระใต้ - รพช.ท่าแพ

8 สถานบริการที่ต้องติดตาม Chronicfu ไม่มีข้อมูล อำเภอทุ่งหว้า - รพ.สต.ขอนคลาน - รพ.สต.บ้านเขาแดง อำเภอมะนัง - รพ.สต.ปาล์มพัฒนา

9 สถานบริการที่ต้องติดตาม NCDSCREEN ไม่มีข้อมูล อำเภอละงู - รพ.สต.บ้านเขาขาว อำเภอมะนัง - รพ.สต.ปาล์มพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt สถานบริการที่ไม่ส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนมีนาคม ( ข้อมูลการให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ) จำนวน 1 แห่ง 1. รพช.ทุ่งหว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google