งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวรัมภ์รดา สุขนิกร ม.4/2 เลขที่ 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวรัมภ์รดา สุขนิกร ม.4/2 เลขที่ 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวรัมภ์รดา สุขนิกร ม.4/2 เลขที่ 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2  ปัญหา  ปัญหาอ่านแผ่นซีดี / ดีวีดีไม่ได้  คำถาม  คำถามใส่แผ่นซีดี / ดีวีดีลงไปในไดรว์ แต่ หาข้อมูลไม่พบ และรายงานว่า ซีดีแผ่นนั้นเป็นแผ่นเปล่า พอลองเอาไปใส่ เครื่องอื่นกลับใช้งานได้เป็นปกติ แสดงว่าแผ่นไม่ได้เสีย สงสัยว่า ไดรว์เสีย  คำตอบ  คำตอบเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากแผ่นซีดี นั้นเป็นรอยหรือสกปรกก็ได้ หรือถ้าแผ่นซีดีแผ่นนั้นเป็นแผ่น CD-RW อาจเป็นเพราะไดรว์ก็ได้ เพราะ บางไดรว์ก็ได้ เพราะบางไดรว์ไม่ยอม อ่านแผ่น CD-RW ลองดูว่าจะ แก้ไขได้อย่างไร แก้ปัญหาฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์

3 สาเหตุที่ 1 : แผ่นเป็นรอยหรือ สกปรก  อาจเป็นเพราแผ่นเสียหรือเป็นรอย มากจนไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก แผ่นได้ ให้ลองหาผ้าหรือซื้อน้ำยา ทำความสะอาดแผ่นมาเช็ด

4 สาเหตุที่ 2 : บางไดรว์ไม่สามารถ อ่านแผ่น CD-RW ได้  ถ้าแผ่นข้อมูลที่ซื้อมาหรือนำมาเป็น แผ่น CD-RW แต่ไดรว์เป็นรุ่นที่ไม่ รองรับ ( ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเก่า ) จะ ไม่สามารถอ่านได้ เราต้องนำแผ่น นั้นไปเปิดกับเครื่องที่สามารถอ่าน ข้อมูลจากแผ่น CD-RW ได้ แล้ว เขียนใหม่ลงบนแผ่น CD-R ธรรมดา

5


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวรัมภ์รดา สุขนิกร ม.4/2 เลขที่ 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google