งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Construction Risk Management ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 การจัดทำ ประมาณการ สมชาย พฤฒิพรกิจ : โทร.084- 8746059,02-241-1040.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Construction Risk Management ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 การจัดทำ ประมาณการ สมชาย พฤฒิพรกิจ : โทร.084- 8746059,02-241-1040."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Construction Risk Management ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 การจัดทำ ประมาณการ สมชาย พฤฒิพรกิจ : โทร.084- 8746059,02-241-1040 ไพฑูรย์ กุลไทย : โทร.081-9325828

2

3

4

5

6

7

8

9 ชนิดของการประมาณราคา (Types of Estimation)

10

11

12

13

14 ตัวอย่างการประมาณราคา ( งานดินฐานราก ) ตัวอย่างการประมาณราคา ( งานดินฐานราก )

15 ชนิดของการประมาณราคา (Types of Estimation)

16

17

18

19 ตัวอย่างการประมาณราคา ( งานดินขุด - ดินถม ) ตัวอย่างการประมาณราคา ( งานดินขุด - ดินถม )

20 ชนิดของการประมาณราคา (Types of Estimation)

21

22

23

24

25

26 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สำนักงานก่อสร้าง 1-14 หรือเจ้าของงานก่อสร้าง จะต้องจัดทำประมาณการ สรุปการดำเนินงานแต่ละปี เพื่อเสนอ ผส. พญ. อนุมัติ ประมาณการอีกครั้ง

27

28

29

30 แผ่ นที่ 4

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


ดาวน์โหลด ppt Construction Risk Management ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 การจัดทำ ประมาณการ สมชาย พฤฒิพรกิจ : โทร.084- 8746059,02-241-1040.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google