งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R

2 เทคนิค KWL เทคนิค SQ3R K – Know W – Want L – Have Leaned
สามารถนำมาใช้เมื่อต้องการเริ่มต้นหน่วยการเรียนและค้นหาสิ่งที่ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น เทคนิค SQ3R S – Survey Q – Question 3R – Read Racite Review ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและพัฒนาความคิดรวบยอดในสิ่งที่อ่าน

3 KWL และ SQ3R คืออะไร วิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
นำมาใช้ในการพัมนาความคิดรวบยอดของสิ่งที่อ่าน

4 การสอนความคิดรวบยอดมีวิธีการใดบ้าง
Deductive Inductive การใช้กราฟฟิก การใช้คำถาม เทคนิค KWL เทคนิค SQ3R


ดาวน์โหลด ppt ความคิดรวบยอดสอนอย่างไร : KWL และ SQ3R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google