งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แ ฟ้ ม สะ สม ผล งาน ด. ช. นพรัตน์ โชติช่วง มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/9 เลขที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แ ฟ้ ม สะ สม ผล งาน ด. ช. นพรัตน์ โชติช่วง มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/9 เลขที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แ ฟ้ ม สะ สม ผล งาน ด. ช. นพรัตน์ โชติช่วง มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/9 เลขที่ 5

2  ชื่อ - สกุล ด. ช. นพรัตน์ โชติช่วง  วันดือนปีเกิด 27/ ม. ค./43  ที่อยู่ 80/29 ม.2 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 091-8467803  อีเมล์ 091-8467803  Facebook ไอ้จ้าวโน๊ต อูมามิ ’ มมม  line - ประวัติส่วนตัว

3  ประวัติชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน โรงเรียน บ้านทุ่งตำเสา  ประวัติชั้นอนุบาลปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน โรงเรียน บ้านทุ่งตำเสา  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประวัตการศึกษา

4  คติประจำใจ พอใจในสิ่งที่มี ยินดีกับสิ่งที่ใด้  งานอดิเรก เล่นกีฬา วาดภาพ ร้องเพลง  ความสารถพิเศษ - ด้านดนตรี.. กลองยาว - ด้านกีฬา... ฟุตบอล - ด้านคอมพิวตอร์.... เกมส์ คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt แ ฟ้ ม สะ สม ผล งาน ด. ช. นพรัตน์ โชติช่วง มัธยมศึกษาปี่ที่ 2/9 เลขที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google