งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2523)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2523)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2523)
นโยบายสาธารณะ ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2523)

2 นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายหรือกิจการใด ที่รัฐกำหนดและดำเนินเพื่อสาธารณะประโยชน์ ในบางกรณีเพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง และสภาวะ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรือเป็นนโยบายที่รัฐคิด ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ หรืออาจจะเป็น นโยบายที่รัฐ มองไปสู่อนาคต เพื่อรองรับความ เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ บริการแก่ปวงชน

3 Public policy Dr. Pongsan Puntularp Faculty of Political Science,
Ramkhamhaeng University, 1980

4 Public policy Public policy is a policy or an activity that state initiates, formulates and implements for public interests. In some cases, to respond to people’s demands in accordance with contemporary circumstances and the changing environments. In other cases, a state policy may be the policy, leaders think, that people’s needs. Or possibly leaders may have a vision and prepare for the future challenges so as to serve people.


ดาวน์โหลด ppt ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2523)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google