งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Sexually transmitted infection STIs

2 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เดิมเราใช้ว่า “กามโรค” ในการเรียกโรคเหล่านี้เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่ามีโรคติดต่ออีกหลายชนิดที่นอกจากจะติดต่อทางวิธีอื่น ๆ แล้ว ยังสามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยด้วย เราจึงรวมเรียกโรคเหล่านี้ว่า “โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”

3

4

5

6

7

8 หนองใน

9 เค้าเป็นห่วง ตัวเองนะ
ระวังนะ สังเกตดีๆนะตัวเอง เค้าเป็นห่วง ตัวเองนะ

10

11

12

13

14

15

16 หิด

17 พวกเราอยากอยู่กับคุณ
ระวังให้ดี

18 Life cycle of scabies

19

20 มารู้จักกันให้มากๆนะ

21

22 END

23 กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน
J กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน Pff2004.wordpress.com Pff2004.hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google