งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เริ่มทำแบบทดสอบ

3 ข้อที่ 1 ค่าประมาณใกล้เคียง
จำนวนเต็มพันของ 99,735 คือ ก. 9,000 ข. 99,000 ค. 99,700 ง. 100,000 ก่อนหน้า

4 ข้อที่ 2 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 123,430 คือ
ก. 122,000 ข. 123,000 ค. 123,400 ง. 134,400 ก่อนหน้า

5 ผิดค่ะ ไม่ได้คะแนนเพิ่ม
ทำใหม่อีกครั้ง ทำข้อต่อไป ก่อนหน้า

6 ถูกต้องค่ะ ได้คะแนนเพิ่ม 1 คะแนน
ทำข้อต่อไป ก่อนหน้า

7 การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน
ให้พิจารณาเลขโดดในหลักร้อยถ้าเป็น 1 ถึง4 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันจะเป็นจำนวนเต็มพันที่อยู่ทางซ้ายบนเส้นจำนวนหรือเป็นจำนวนเต็มพันที่น้อยกว่าและใกล้เคียงจำนวนนั้น ถ้าเลขโดดในหลักร้อยเป็น 5 ถึง 9 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันจะอยู่ทางขวาบนเส้นจำนวนหรือเป็นจำนวนเต็มพันที่มากกว่าและใกล้เคียงจำนวนนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนหน้า เมนูหลัก ถัดไป

8 สวัสดี ก่อนหน้า


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google