งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล

2 1. จุดประสงค์ของการออกแบบฐานข้อมูล 1. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่อยู่ ในระบบงาน 2. สามารถเรียกใช้โดยผู้ใช้หลายคน 3. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของ ข้อมูลอันเป็นผลเนื่องมาจาก มีข้อมูลชุดเดียวกันอยู่หลายที่เมื่อมี การปรับปรุงข้อมูล

3 2. ขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูล 1. การศึกษาและการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ 2. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับความคิด 3. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ 4. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ


ดาวน์โหลด ppt 1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 1. จุดประสงค์ของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล 2. ขั้นตอนของการ ออกแบบฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google