งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วม โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการที่ 8 ได้คัดเลือก รายการยา รอบแรก 60 รายการในการ ดำเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วม โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการที่ 8 ได้คัดเลือก รายการยา รอบแรก 60 รายการในการ ดำเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วม โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการที่ 8 ได้คัดเลือก รายการยา รอบแรก 60 รายการในการ ดำเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ มี. ค. 56 รายงานความคืบหน้าการ จัดซื้อยาร่วมเขต

2 0.9%NSS, 100 ml. inj. 0.9%NSS, 1000 ml. inj. สำหรับ Irrigate 0.9%NSS, 1000 ml. inj. สำหรับให้ IV 5%D-NSS/2, 1000 ml. 5%D-W, 100 ml. Sodium Chloride 0.9% (5 Ml.) Sterile water for injection 10 ml. Acetate ringer 1000 ml Lactate ringer 1000 ml D-5-N/3 500 ml Albumin Inj. 20% (50 Ml) ERIC 1000 IU - 5 ML INJ HUMAN RABIES IG 300IU Enoxaparin 60 MG INJ Enoxaparin 40 MG INJ Aluminium Hydroxide+Magnesium+Simethicone 240 Ml. Aspirin Tab 81 Mg Colistin 150 mg inj Cefazolin Sodium Vial Dry 1 G

3 CEFDINIR 100 MG CAP CEFTAZIDIME 1GM INJ CEFTRIAZONE 1 GM INJ Clindamycin Hydrochloride 150 Mg./Ml. (4 Ml) MEROPENEM 1GM INJ VANCOMYCIN 500MG INJ. Metronidazole 500 Mg. (100 Ml.) fosfomycin 1 gm levofloxacin 250 inj levofloxacin 500 inj Enalapril Tab 20 Mg. Gemfibrozil 300 mg. cap. Glipizide Tab 5 Mg. INSULIN SOLUBLE30%+INS.ISOPHANE70% 10 ml HYDRALAZINE 25 MG TAB IRBESARTAN 300MG TAB IRBESARTAN 150 MG TAB Noradrenaline 4 MG INJ LOSARTAN 100MG TAB Nicardipine 2 mg/amp Nicardipine 10 mg/amp

4 Pioglitazol tab 30 mg NPH 100 u, 10 ml DEPAKINE 500 MG CHRONO TAB PHYNETOIN 250 MG INJ DEPAKINE 400 MG INJ SEVOFLURANE 250 ML STALEVO 100/25/200 MG TAB Sodium Hyaluronate 1.1 Ml. (IALF) Octreotde 0.1 MG INJ OMEPRAZ0LE 40 MG INJ Hyoscine-N-Butylbromide 10 mg. tab. finisteride 5 mg tab sulbutalmol MDI budesonide MDI 200 mcg budesonide MDI 100 mcg Calcium carbonate 1000 mg. Paracetamol 120 mg./5 ml. suspension, 60 ml. Methylsalicylate Compound 20 gm. หรือ 25 gm. Diclofenac sodium 25 mg. tab.

5 โรงพยาบาลที่มีหนี้ค้าง GPO ปี 53 รพ. ปากชม 99,938.19 บาท รพ. ภูหลวง 454,415.03 บาท

6 โรงพยาบาลที่มีหนี้ค้าง GPO ปี 54 รพร. ด่านซ้าย 3,786,541.08 บาท รพ. ปากชม 2,151,569.47 บาท รพ. ภูเรือ 54,745.83 บาท รพ. ภูหลวง 869,666.32 บาท


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วม โรงพยาบาลในเครือข่ายบริการที่ 8 ได้คัดเลือก รายการยา รอบแรก 60 รายการในการ ดำเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google