งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Sutassa BenyasutKasetsart University Rangsarid TangkanaKhonkaen University Weekly Report # 2&3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Sutassa BenyasutKasetsart University Rangsarid TangkanaKhonkaen University Weekly Report # 2&3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Sutassa BenyasutKasetsart University Rangsarid TangkanaKhonkaen University Weekly Report # 2&3

2 2 Scope EM4100 FECAVA Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

3 3 ATmega ATmega128 ATmega168 Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

4 4 System U2207B Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

5 5 U2270B Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

6 6 Data Decoder Manchester 512 us Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

7 7 Two dimensional parity-check code Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

8 8 ความคืบหน้า Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

9 9 Schematic Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

10 10 PCB Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

11 11 Schedule Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule

12 12 Question? Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Scope ATmega System U2270B Data Decoder 2D parity- check ความ คืบหน้า Schedule


ดาวน์โหลด ppt 1 Sutassa BenyasutKasetsart University Rangsarid TangkanaKhonkaen University Weekly Report # 2&3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google