งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3. เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดคำอธิบาย 54321สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมากมีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งมีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆมีโอกาสเกิดบางครั้งอาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3. เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดคำอธิบาย 54321สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมากมีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งมีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆมีโอกาสเกิดบางครั้งอาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3

2 เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดคำอธิบาย 54321สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมากมีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งมีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆมีโอกาสเกิดบางครั้งอาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง มีโอกาสเกิดน้อยมาก ( เป็นกรณียกเว้น ) เกณฑ์มาตรฐานการกำหนดค่า ประเมินผลกระทบระดับผลกระทบคำอธิบาย54321รุนแรงที่สุดค่อนข้างรุนแรงปานกลางน้อยน้อยมาก สูญเสียพื้นที่ชลประทานร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด สูญเสียพื้นที่ชลประทานร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด สูญเสียพื้นที่ชลประทานร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด สูญเสียพื้นที่ชลประทานร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด สูญเสียพื้นที่ชลประทานร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด สูญเสียพื้นที่ชลประทานร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมด

3 5 4 8 3 6 9 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) น้อ ย ปาน กลาง สูง สูงมาก 1 1 2345 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3. เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดคำอธิบาย 54321สูงมากสูงปานกลางน้อยน้อยมากมีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้งมีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆมีโอกาสเกิดบางครั้งอาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google