งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.secondary36.obec.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.secondary36.obec.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.secondary36.obec.go.th

2 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.secondary36.obec.go.th

3 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.secondary36.obec.go.th

4 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://210.246.188.154/obec_scd/

5 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://design.obec.go.th/

6 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://plan.bopp-obec.info/

7 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp-obec.info/home/

8 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://personnel.obec.go.th/personnel/

9 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://finance.obec.go.th/

10 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.techno.bopp.go.th

11 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

12 การดำเนินการ ด้านเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. 1. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ การศึกษา (Hard Ware) 2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Ware) 3. การพัฒนาครูและบุคลากร ด้าน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ กศ. (People Ware) 4. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (Net Working)

13 Hard Ware รูปแบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ เรียนการสอน 1. Personal Computer Lap (PCL) 2. Movable Computer Lap (MCL) 3. Tablet Computer Lap (TCL)

14 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน Computer Lap (PCL) ในโรงเรียนปัจจุบัน

15 . รูปแบบที่ 1 Personal Computer Lap (PCL)

16 ศูนย์ LIC ของ มช. : Learning Innovation Center Active Board คู่

17 . Movable Computer Lap(MCL)

18 ด้านหลังตู้ MC

19 ขนาด 10 นิ้ว ขนาด 7 นิ้ว ขนาด 5 นิ้ว คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

20 . Appication Android 4.0

21 ระบบเครือข่าย Net Working  ปรับเปลี่ยน ระบบสื่อสาร ความเร็ว อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ มีความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps.  ปรับเปลี่ยน ระบบสื่อสาร ความเร็ว อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 3,000 โรงเรียน ให้มีความเร็ว อินเตอร์เน็ต 4 Mbps.  เร่งพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตใน โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรร คอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำมาใช้ใน การเรียนการสอน เพื่อยกระดับ คุณภาพของโรงเรียน ได้

22 ระบบอินเทอร์เน็ต IP Star หรือ จานดาวเทียม ของโรงเรียน ความเร็วอินเทอร์เน็ต 1 Mbps.

23 Router

24 ระบบ Network ในห้องเรียนที่ใช้ Tablet แบบที่ 1.

25 ระบบ Network ในห้องเรียนที่ใช้ Tablet แบบที่ 2.

26 ระบบ Network ในห้องเรียนที่ใช้ Tablet แบบที่ 3.

27 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

28 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

29 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

30 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

31 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

32 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/

33 Company Logo www.themegallery.com ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://special.obec.go.th/


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.secondary36.obec.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google