งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My Profile... Who am I.. ? ชื่อแต่เดิม น. ส. ณฤดี ตั้งจิตดำรงรัตน์ ชื่อเล่น มิน ลืมตาดูโลก วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ที่อยู่ปัจจุบัน 22/16 ถ. พุทธมณฑลสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My Profile... Who am I.. ? ชื่อแต่เดิม น. ส. ณฤดี ตั้งจิตดำรงรัตน์ ชื่อเล่น มิน ลืมตาดูโลก วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ที่อยู่ปัจจุบัน 22/16 ถ. พุทธมณฑลสาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My Profile..

2 Who am I.. ?

3 ชื่อแต่เดิม น. ส. ณฤดี ตั้งจิตดำรงรัตน์ ชื่อเล่น มิน ลืมตาดูโลก วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ที่อยู่ปัจจุบัน 22/16 ถ. พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ กทม. 10170

4 When I was young..

5 การศึกษา.. ประถมศึกษา จบการศึกษาจาก โรงเรียนพันธะ วัฒนา มัธยมศึกษา จบการศึกษาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

6 Growing up..

7 ปั จ จุ บั น ? ศึกษาอยู่ที่.. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

8 My friends and I

9

10 My lovely food..

11

12 My favorite movies

13

14 My lovely hobby..

15 T a k i n g P i c t u r e s

16 “Glory in life is not in never failing, but rising each time we fail.” ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การที่ไม่เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

17 น. ส. ณฤดี ตั้งจิตดำรงรัตน์ ID 5210900487 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt My Profile... Who am I.. ? ชื่อแต่เดิม น. ส. ณฤดี ตั้งจิตดำรงรัตน์ ชื่อเล่น มิน ลืมตาดูโลก วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ที่อยู่ปัจจุบัน 22/16 ถ. พุทธมณฑลสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google