งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม 2/7 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม 2/7 เลขที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม 2/7 เลขที่ 7

2 กษานายไพร พัฒโน นายยกเทศนมต์ตรีนคร หาดใหญ่ นายบุญช่วย จังศรีวัตน ธำรง ประธานที่ปรึษานายยกเทศมนตรี ดร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึษานายยกเทศมนตรี นายเจตภัทร ทองวงค์ ที่ปรึษานายยกทศมนตรี นพ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายยกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายยก เทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายวิชิต พรรณราย รองนายยก เทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายยก เทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลขานุการนายเทศมนตรี นายดุลศักดิ์ มูเก็ม เลขานุการนายยกเทศ คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่

3 วงจร ชีวิตของ ผีเสื้อ ตัวเต็ม วัย ไข่ ผีเสื้อ หนอนดักแด้ วงจรชีวิตของผีเสื้อ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ช. ธีรภัทร เกิดเทพ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม 2/7 เลขที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google