งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจองห้องพัก โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจองห้องพัก โรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจองห้องพัก โรงแรม

2 ที่มาและความสำคัญ ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและข่าวสารจัดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการต่างๆ ผู้ที่มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบผู้อื่นอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทอย่างมากต่อสังคมในยุคนี้ และมีความสำคัญกับวิถีชีวิตกับผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ บันเทิง ฯลฯ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกโดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการรับส่งข้อมูล ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการรับส่งข้อมูล

3 ที่มาและความสำคัญ(ต่อ)
ธุรกิจออนไลน์ การจองที่พักผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมาก นัก จึงมีการจัดทำการจองที่พักออนไลน์ขึ้น เพื่อที่จะเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า เกิดความสะดวกสบายแก่ลูกค้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ได้รู้ค่าใช้จ่ายที่พัก จึงทำให้ผู้ ที่จะไปท่องเที่ยวได้คำนวณค่าใช้จ่ายได้ถูก เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ และจะทำให้เมื่อไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว

4 ที่มาและความสำคัญ (ต่อ)
จะไม่มีคำว่าไม่มีที่พัก เพราะเราได้ทำการจองที่ พักผ่านอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ทำให้สะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้คิดจัดทำธุรกิออนไลน์ โดยสมัครเว็บ ido24.com ( Thailand Hotel Affiliate Program)  คือการจองที่พักผ่านอินเตอร์เน็ต จะเป็นเว็บ กลางในการรวบรวมที่พักโรงแรม จำนวนมาก มาเก็บไว้เว็บของเรา เพื่อเป็นสื่อกลางในการจองที่ พักแต่ละโรงแรม เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เข้ามาจองที่พักที่ตนสนใจได้อย่างสะดวกสบาย

5 วัตถุประสงค์/ขอบเขต เพื่อสร้างเว็บไซต์ในการทำธุรกิจออนไลน์ในการจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบการจัดการธุรกิจออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกสั่งจองห้องพักได้หลากหลายช่องทาง

6 ขอบเขตของโครงการ 1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ - ข้อมูลห้องพัก
2 ข้อมูลการจองห้องพัก 3 ความสามารถผู้ใช้บริการ (User) - สามารถ Login เข้าใช้งานในระบบได้ 4 สามารถทำการจองห้องพักผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ (ONLINE) 5 ความสามารถของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

7 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน
1. นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ศึกษาทฤษฏีและเทคโนโลยีที่ใช้) 2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 3. วิเคราะห์ข้อมูล 4. ออกแบบโปรแกรม 5.เขียนเว็บและโปรแกรม 6. นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 7. จัดทำเอกสาร

8 วิธีดำเนินงาน (ต่อ) เครื่องมืออุปกรณ์ 1 ฮาร์ดแวร์
เครื่อง Printer Canon1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง / โน๊ตบุค 1 เครื่อง 2 ซอร์ฟแวร์ โปรแกรม Macromedia Dream weaver ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ โปรแกรม Macromedia Flash Professional MX ทำหน้าที่ตกแต่งเว็บเพ็จ ให้มี รูปแบบที่สวยงาม สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ใช้สำหรับ ตกแต่งรูปภาพหน้าเว็บเพ็จ

9 วิธีดำเนินงาน (ต่อ) เครื่องมืออุปกรณ์
โปรแกรม MySQL โปรแกรมฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL (Structured Query Language) เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ภาษาสคริปต์ PHP ภาษาสคริปต์ในการพัฒนาเว็บเพ็จ โปรแกรม Internet Explorer สำหรับทดสอบ Brower โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ใช้ในการเสนอผลงาน

10 วิธีการดำเนินการ (ต่อ)
1. สมัครสมาชิกโปรแกรม iDO24 กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอ Username Password สำหรับเข้าใช้ระบบ 2. Log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username & Password ... 3.รอผลการพิจารณา เมื่อกรอกข้อมูลหลักเกณฑ์ครบแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการยื่นยันทางอีเมล์ของท่าน 4.ทำนำเว็บที่เราเขียนไว้อัพขึ้น ไปยังเว็บ IDO 24

11 ระยะเวลา ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ รวมระยะเวลาการทำงานประมาณ 4 เดือน งบประมาณ 7,000 บาท

12 ประโยชน์ 1. ช่วยพัฒนาระบบการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ONLINE) 2. ลูกค้าที่ได้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะได้รับความสะดวกสบายใน การจองห้องพักออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น 3.เป็นการสร้างรายได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

13 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt การจองห้องพัก โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google