งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan
รื่นฤดี โสชาติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพุทไธสง

2 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ในระบบบริการสุขภาพ

3 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
แนวทางการบันทึก ใน HOSPCU ไม่มีระบบการรับ Refer ให้บันทึก ส่ง Refer เมื่อมีการส่งต่อเพื่อการรักษา เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยในระบบ

4 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
รพ.สต.เริ่มที่หน้า One Stop Service

5 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
Space bar ช่อง HN เพื่อค้นหา

6 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
เลือก ชื่อ/สกุล/HN/ICD ตกลง

7 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
ได้ข้อมูลผู้ป่วยที่เลือก เลือกเมนู แก้ไขรายการ

8 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
One stop service อาการสำคัญ อุณหภูมิ Pulse RR น้ำหนัก ส่วนสูง บุหรี่ สุรา อย่าลืม Dx.Text

9 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
เลือกเมนู ข้อมูลการส่งต่อ 1 เลือกเมนู ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น 2

10 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
วันที่ การวินิจฉัยหลัก แพทย์ผู้สั่ง ห้อง จะมาอัตโนมัติ

11 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
ส่งต่อไปที่ ค้น ใส่รหัส/ชื่อหน่วยบริการ

12 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
ส่งต่อได้เฉพาะ ในเครือข่าย

13 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

14 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
การวินิจฉัย โรคขั้นต้นตาม Dx.Text

15 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

16 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

17 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ

18 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
1 2

19 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพ
2 1 ตกลงจะได้เลขที่ส่งต่อ

20 การบันทึกข้อมูล คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
การบันทึกข้อมูล คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

21 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แนวทางบันทึก ในกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 – 60 ปี เมื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ให้บันทึกที่เมนูการวินิจฉัย ICD10 = Z014 / Z124 3. และยังบันทึกใน Pap Regis เหมือนเดิม

22 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
2 ชื่อ/สกุล/HN/CID 1 3

23 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1 2

24 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
น้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ 2 3 1 5 4

25 การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ทางท้องถนน
การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ทางท้องถนน

26 อุบัติเหตุทางท้องถนน

27 อุบัติเหตุทางท้องถนน
1 2

28 อุบัติเหตุทางท้องถนน
1 2

29 อุบัติเหตุทางท้องถนน

30 อุบัติเหตุทางท้องถนน

31 อุบัติเหตุทางท้องถนน

32 อุบัติเหตุทางท้องถนน

33 อุบัติเหตุทางท้องถนน

34 อุบัติเหตุทางท้องถนน
1 2

35 อุบัติเหตุทางท้องถนน

36 อุบัติเหตุทางท้องถนน

37 อุบัติเหตุทางท้องถนน

38 อุบัติเหตุทางท้องถนน

39 อุบัติเหตุทางท้องถนน

40 อุบัติเหตุทางท้องถนน

41 อุบัติเหตุทางท้องถนน

42 อุบัติเหตุทางท้องถนน

43 อุบัติเหตุทางท้องถนน

44 อุบัติเหตุทางท้องถนน

45 อุบัติเหตุทางท้องถนน
อุบัติเหตุการขนส่งV01-V89 ดื่ม ไม่ดื่ม ไม่ทราบ

46 อุบัติเหตุทางท้องถนน
น้ำหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ 2 3 1 5 4

47 อุบัติเหตุทางท้องถนน

48 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มโรค (17 กลุ่มโรคที่ สนย.กำหนด)
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มโรค (17 กลุ่มโรคที่ สนย.กำหนด)

49 เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล แฟ้ม CHRONIC
Look up รหัสโรคเรื้อรัง ชื่อโรคภาษาอังกฤษ รหัส ICD-10 CVD I60 –I69 Cancer C00 – C97 HT I10 – I15 TB A15 – A19 Stroke I64 HIV/AIDS B20 – B24 IHD I20 – I25 Cirrhosis of liver K70.3 ,K71.7,K74 DM E10 – E14 Chronic hepatitis K73 COPD J449 Chronic Renal failure N18 Asthma J45 – J46 Osteoarthritis M15-M19,M47 Emphysema J43 Rheumatoid arthritis M05 – M06  Obesity E66 

50 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
แฟ้มโรคเรื้อรัง สาเหตุที่ต้องมี คือ KPI จับ อุบัติใหม่ในกลุ่มโรคเรื้อรังต่าง ๆ อัตราป่วยทุกกลุ่มโรคเรื้อรัง อัตราตายทุกกลุ่มโรคเรื้อรัง

51 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
แฟ้มโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทะเบียนคลินิกพิเศษ ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้มประชากรในบัญชี 1

52 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
คลินิกพิเศษใน HOSPCU ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ทะเบียนผู้ป่วย COPD ทะเบียนผู้ป่วย Asthma

53 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียนโรคประจำตัว ที่แฟ้มประชากรในบัญชี 1 ควรบันทึกให้ครบ 17 กลุ่มโรค สถานะในการรักษา ไม่ควรบันทึกสถานะ ส่งรักษาต่อที่อื่น เพราะไม่ได้รักษาหน่วยบริการเรา แต่รักษาที่หน่วยบริการอื่น

54 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้มประชากร ในบัญชี 1 ในปัจจุบันระยะเร่งด่วน ควรบันทึกทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ให้ครบทุกรายที่มีชื่อในคลินิกพิเศษ ในอนาคต ควรบันทึกให้ครบทุกกลุ่มโรค ทั้งนอก/ในเขตรับผิดชอบที่มีชื่อในบัญชี 1

55 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียนโรคประจำตัวที่แฟ้มประชากรในบัญชี 1 ควรบันทึกกลุ่มโรคที่คิดผลงาน ตาม KPI ได้ข้อมูลบริหารจัดการเชิงคุณภาพในหน่วยบริการ

56 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
กลุ่มโรคที่คิดผลงานตาม KPI เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง(ปากมดลูก,ปอด,เต้านม) หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง

57 การบันทึกโรคเรื้อรัง
ในคลินิกพิเศษ

58 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ลงทะเบียนใหม่

59 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
1 ชื่อ/สกุล/HN/CID 2

60 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
วันที่ขึ้นทะเบียน ปีที่เป็นจะมาอัตโนมัติ ถ้าไม่ใช่ต้องเปลี่ยน

61 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

62 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

63 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

64 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ICD10 พิมพ์แล้วเลือก งดพิมพ์อย่างเดียว งดบันทึก ICD10 ของโรคอื่น 1 2

65 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทุกทะเบียนโรค เลือกประเภทการวินิจฉัย Principle Diagnosis เท่านั้น

66 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียนเบาหวาน ICD10 = E10 – E149 2 1 เลื่อนลง 1 บรรทัด

67 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียนความดันโลหิตสูง ICD10 = I10 – I159

68 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียน Asthma ICD10 = J45 – J459

69 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ทะเบียน COPD ICD10 = J44 – J449

70 การบันทึกโรคเรื้อรัง ในระบบบัญชี 1
การบันทึกโรคเรื้อรัง ในระบบบัญชี 1

71 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
เลือกเมนูค้นหา/แก้ไข

72 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ค้นหา ชื่อ/สกุล/CID/HN/PID

73 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
1 2

74 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัว

75 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
วันที่ขึ้นทะเบียน ไม่ใช่วันที่บันทึก

76 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด

77 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ในระบบบัญชี 1 งดส่งต่อรักษาที่อื่น

78 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
ICD10 พิมพ์แล้วเลือก งดพิมพ์อย่างเดียว 1 2

79 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวเบาหวาน ICD10 = E10 – E149

80 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวความดันโลหิตสูงICD10 = I10 – I159

81 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวถุงลมอุดกั้นเรื้อรังICD10 = J44 – J449

82 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวหอบหืด ICD10 = J45 – J459

83 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ ICD10 = I20 – I259

84 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวหลอดเลือดสมอง ICD10 = I60 – I699

85 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวมะเร็งปอด ICD10 = C34 – C349

86 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวมะเร็งเต้านม ICD10 = C50 – C509

87 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
โรคประจำตัวมะเร็งปากมดลูก ICD10 = C53 – C539

88 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
บันทึกทุกโรค ที่บุคคลคนนั้นเป็น

89 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
1 เบาหวาน E10 – E149

90 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
2 ความดันโลหิตสูง I10 – I159

91 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
3 มะเร็ง C00 – C999

92 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
4 หอบหืด J45 – J459

93 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
5 ถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง J44 – J449

94 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
6 หลอดเลือดหัวใจ(IHD) I20 – I259

95 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
7 หลอดเลือดสมอง(STROKE) I60 – I699

96 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
8 Cirrhosis of liver K703,K717,K74

97 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
9 Osteoarthritis M15 – M199,M47

98 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
10 วัณโรค : TB A15 –A199

99 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
11 CKD : ไตเรื้อรัง N183 – N185

100 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
12 โรคอ้วน : Obesity I10 – I159

101 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
13 HIV/AIDS B20 – B24

102 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
14 Chronic hepatitis K73 – K739

103 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
15 Stroke I64

104 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
16 Emphysema J43 – J439

105 โรคเรื้อรังที่ สนย.กำหนด
17 Rheumatoid arthritis M05 – M0699

106 อัตราตาย ในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
อัตราตาย ในกลุ่มโรคอัตราตายสูง

107 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
ข้อมูลผู้เสียชีวิต HOSxp มีทะเบียนผู้เสียชีวิต 2 ส่วน คือ 1.1 ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต 1.2 ทะเบียนประชากรเสียชีวิต HOSPCU มีทะเบียนประชากรเสียชีวิต

108 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
ทะเบียนผู้เสียชีวิต ระบบบัญชี 1

109 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
ทะเบียนผู้เสียชีวิต บันทึกทุกรายที่มีชื่อในบัญชี 1 โดยเฉพาะประชากรในเขตรับผิดชอบ

110 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 อุบัติเหตุทางถนน สาเหตุการเสียชีวิต : อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา 2. สาเหตุการตาย : ICD10 S00 – S9999 V01 – V89 2

111 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD C53 – C539

112 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 มะเร็งปอด สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD C34 – C349

113 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 มะเร็งเต้านม สาเหตุการเสียชีวิต : เนื่องอก (รวมมะเร็ง) 2. สาเหตุการตาย : ICD C50 – C509

114 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 หลอดเลือดสมอง สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD I60 – I699

115 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 หลอดเลือดหัวใจ 1. สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD I20 – I259

116 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 โรค STEMI 1. สาเหตุการเสียชีวิต : โรคระบบไหลเวียนเลือด 2. สาเหตุการตาย : ICD I21 – I213

117 อัตราตายในกลุ่มโรคอัตราตายสูง
1 2 การจมน้ำของเด็ก < 15 ปี 1. สาเหตุการเสียชีวิต : สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 2. สาเหตุการตาย : ICD10 T71 (ขาดอากาศหายใจ) W65 – W74

118


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน การให้บริการตาม Service Plan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google