งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Dressed Up.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Dressed Up."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 All Dressed Up

2 รับใบงาน Describing People Task 2
ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบทสนทนาใน Listening task แล้วทำกิจกรรม task 2 ในใบงาน โดยบันทึกคำบรรยายลักษณะคนในภาพ ตามชื่อที่กำหนดทั้ง 8 คน โดยจดบันทึกเป็นคำสั้น ๆ เช่น short, jacket, tall, etc......จะเปิดให้ฟัง 2 รอบ

3 รับ audio script for task 2
งาน 5…บันทึกรายละเอียดของแต่ละบุคคลลงในช่องว่างให้ครบถ้วน และ ทำ task 3 โดยใส่หมายเลขประจำชื่อของบุคคลใน task 2 (1-8) ที่ภาพของบุคคลนั้นให้ถูกต้อง และ แปล Audio Script เป็นไทย...... งานพิเศษ 5… แปลคำศัพท์เกี่ยวกับ คำขึ้นต้นเพื่อแสดงความคิดเห็น (expressing opinions)

4


ดาวน์โหลด ppt All Dressed Up.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google