งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นม.2/4 เลขที่ 35 ชื่อด. ญ. พิชญา วงศ์จันทร์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยง หลายมิติ HIPER LINK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นม.2/4 เลขที่ 35 ชื่อด. ญ. พิชญา วงศ์จันทร์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยง หลายมิติ HIPER LINK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นม.2/4 เลขที่ 35 ชื่อด. ญ. พิชญา วงศ์จันทร์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยง หลายมิติ HIPER LINK

2 อาหารประจำชาติในประเทศอาเซียน ประเทศ ไทย ประเทศ ไทย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศ อินโดนีเซีย ประเทศเวียน นาม ประเทศเวียน นาม ประเทศ ลาว ประเทศ ลาว ประเทศ กัมพูชา ประเทศ กัมพูชา ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงค์ โปร์ ประเทศสิงค์ โปร์ ประเทศเมียน มาร์ ประเทศเมียน มาร์ ประเทศบรูไน

3 ประเทศไทย ก่อน หน้า ถัดไ ป ต้มยำกุ้ง ประเทศ ไทย

4 ประเทศมาเลเซีย ก่อน หน้า ถัดไ ป นาชิ เลอมัก ประเทศ มาเลเซี ย

5 ประเทศอินโดนีเซีย ก่อน หน้า ถัดไ ปกาโด ประเท ศ อินโดนี เซีย

6 ประเทศเวียนนาม ก่อน หน้า ถัดไ ป เปาะเปี้ยะ ประเทศเวียน นาม

7 ประเทศลาว ก่อน หน้า ถัดไ ป ส้มตำ ประเทศ ลาว

8 ประเทศกัมพูชา ก่อน หน้า ถัดไ ป อาม็อก ประเทศ กัมพูชา

9 ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อน หน้า ถัดไ ป อะโดโบ ประเทศ ฟิลิปปินส์

10 ประเทศสิงค์โปร์ ก่อน หน้า ถัดไ ป ข้าวมันไก่ ประเทศ สิงค์โปร์

11 ประเทศบรูไน ก่อน หน้า ถัดไ ป อัมบูยัต ประเทศ บรูไน

12 ประเทศเมียนมาร์ ก่อน หน้า ถัดไ ป หล่าเพ็ด ประเทศ เมียนมาร์


ดาวน์โหลด ppt ชั้นม.2/4 เลขที่ 35 ชื่อด. ญ. พิชญา วงศ์จันทร์ ชิ้นงานที่ 8 การเชื่อมโยง หลายมิติ HIPER LINK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google