งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ แต่งร่ายสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ แต่งร่ายสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ แต่งร่ายสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
การแต่งร่ายสุภาพ ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ แต่งร่ายสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ โดย ครูธาริตา นพสุวรรณ

2 คำประพันธ์ที่เห็น เป็นร่ายหรือไม่
คำประพันธ์ที่เห็น เป็นร่ายหรือไม่ พระอาวรณ์หวั่นเทวษ ถึงอัคเรศแรมเวียง พลางเมิลเมียงไม้เขา โดยลำเนาแดนเถื่อนเคลื่อนแสนยาโจษจน ลุตำบลสังคล่า ป่าระหงดงดอน พิศศีขรรายเรียง เพียงสุดสายเมฆเมิล เนื่องเนิ่นเนินไศล สูงไสวว่ายฟ้า ชอ่ำอ้าหาวหน ...ฯลฯ พฤกษาเสียดสีกิ่ง เสียงเสนาะยิ่งอย่างพิณ พระยลยินพิศวง ถวิลถึงองค์อัคเรศ ยามดุริเยศจำเรียง ประสานเสียงถวายซอ พึงพอใจพอกรรณ ธ ก็จาบัลบมิเบื่อ เหงื่อเนตรตกอกช้ำ เหลือทุกข์เหลือที่กล้ำ เทวษไว้ไป่มีแม่เอย เฉลย เป็นร่าย

3 คำประพันธ์ที่เห็น เป็นร่ายหรือไม่
คำประพันธ์ที่เห็น เป็นร่ายหรือไม่ จักดำเนินในเบื้อง เรื่องราชพงศาวดาร บรรหารเหตุแผ่นภู ชูพระยศเจ้าหล้าเฉลิมพระเกียรติผ่านเผ้า เจ้าจักรพรรดิแผ่นสยาม สมญานามนฤเบศ นเรศวรนรินทร์ เฉลย เป็นร่าย

4 เฉลย เป็น โคลง คำประพันธ์ที่เห็น เป็นร่ายหรือไม่
คำประพันธ์ที่เห็น เป็นร่ายหรือไม่ กรมหมื่นนุชิตเชื้อ กวีวร ชิโนรส มิ่งมหิศร เสกให้ ศรีสุคต พจนสุนทร เถลิงลักษณ์ นี้นา ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้ สืบหล้าอย่าศูนย์ เฉลย เป็น โคลง กรมหมื่นนุชิตเชื้อ กวีวร ชิโนรส มิ่งมหิศร เสกให้ สุคต พจนสุนทร เถลิงลักษณ์ นี้นา ขัตติยวงศ์ ผจงโอษฐ์ไว้ สืบหล้าอย่าศูนย์

5 สิ่งที่ต้องรู้ ควบคู่กับร่าย
ร่ายคล้าย กลอน ร่ายมี ๔ ประเภท ร่ายโบราณ ร่ายยาว ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น

6 จบด้วยโคลงสุภาพ (ตรงช่วงที่ขีดเส้นใต้ คือ โคลงสองสุภาพ)
แผนผังของร่ายสุภาพ จบด้วยโคลงสุภาพ (ตรงช่วงที่ขีดเส้นใต้ คือ โคลงสองสุภาพ)

7 เรื่องเซ็กส์นั้นไม่มี
ตัวอย่างร่ายสุภาพ นามว่าธาริตา สวยดั่งดาราฉาย เปล่งประกายรัศมี เกิดราศีพฤษภ มีเพื่อนคบเคียงข้าง ใจกว้างกับทุกคน น้ำหนักที่เยอะไป ดลใจให้พบรัก ดั่งใจที่หนักแน่น โลดแล่นดูแลเด็ก เรื่องเซ็กส์นั้นไม่มี เรื่องดีดีมากมาย ชีพไม่เคยยอมแพ้ ต่อสู้อุปสรรค นานา สุดบรรยายสรรพคุณ ความเจือจุนแน่แท้

8 นักเรียนคงจะคันไม้คันมือแล้วซินะ
ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วแต่งร่ายสุภาพในหัวข้อ “สมเด็จพระนเรศวร” จำนวน ๑๕ วรรค ภายในเวลา ๒๐ นาที

9 คนที่มีเลขที่ต่อไปนี้ ออกมานำเสนอ
13 30 40

10 แต่งร่ายอีกบท เพื่อฝึกความชำนาญ
ให้นักเรียนแต่งร่ายสุภาพ จากภาพ จำนวน ๒๕ วรรค

11 กลอน ตอบได้ให้รางวัล ๔ ชนิด คือ ร่ายโบราณ ร่ายยาว ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น
ร่าย มีลักษณะคล้ายคลึงกับประพันธ์ประเภทใด ร่าย จำแนกประเภทตามฉันทลักษณ์ได้เป็นกี่ชนิด กลอน ๔ ชนิด คือ ร่ายโบราณ ร่ายยาว ร่ายสุภาพ ร่ายดั้น


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ท ๔.๑ ม.๔-๖/๔ แต่งร่ายสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google