งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Repeated Measurement Experiments

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Repeated Measurement Experiments"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Repeated Measurement Experiments
By Mr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, KKU

2 Introduction Input Input Observation 1st MY,2nd MY… BW,WW,YW Input
ADG,NBA,BF,LEA 1st week ADG,2nd week ADG… Observation Input Input 1st MM eggprod.,2nd MM egg… EggProd.,FCR,FI Single measurement Repeat measurements

3 Objective นศ. ทราบความหมายและประโยชน์ของงานทดลองที่มีการวัดซ้ำ
นศ.ทราบขั้นตอนการคำนวณของงานทดลองที่มีการวัดซ้ำ นศ.สามารถวิเคราะห์ อ่านผล และสรุปผลของงานทดลองที่มีการวัดซ้ำ

4 Repeated Measurements
คืออะไร ?

5 Repeated measurements
ไม่ใช่แผนการทดลอง เป็นเพียงวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง (เก็บข้อมูลต่อเนื่องติดต่อกัน) ข้อมูลที่เก็บจะได้จากหน่วยทดลองเดิม แต่แตกต่างกันที่เวลาที่เก็บข้อมูล เป็นงานทดลองที่ช่วยให้ผู้ทดลองทราบแนวโน้มของค่าสังเกตที่มีต่อทรีทเมนต์เมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีรูปแบบทั่วไปคล้ายกับ แผนการทดลองแบบ split-plot in time

6 The kind of repeated measurement
Repeated measurements in CRD Repeated measurements in RCBD Repeated measurements in LSD Double Repeated measurements

7 Layout Repeated measurements in CRD Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 T1R3

8 Layout Repeated measurements in RCBD T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 Week1

9 Layout Repeated measurements in LSD Period1 Period2 Period3 T1A1 T2A2
Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 T1A1 T2A2 Period1 T3A3 T1A2 T2A3 Period2 T3A1 T1A3 T2A1 Period3 T3A2

10 Layout Double Repeated measurements Week 1 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
6.00 a.m. 10.00 a.m. 14.00 p.m. 18.00 p.m. 22.00 p.m. T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

11 Layout Double Repeated measurements Week 2 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
6.00 a.m. 10.00 a.m. 14.00 p.m. 18.00 p.m. 22.00 p.m. T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

12 ANOVA Repeated measurements in CRD SOV df Main Treatment trt-1
Error(a) r(t-1) Sub Time Time-1 Time x Treatment (trt-1)(time-1) Error(b) ที่เหลือ Repeated measurements in RCBD SOV df Main Block b-1 Treatment t-1 Error(a) b(t-1) Sub Time Time-1 Time x Treatment (t-1)(time-1) Error(b) ที่เหลือ

13 ANOVA Repeated measurements in LSD SOV df Main Row r-1 Column c-1
Treatment t-1 Error(a) (t-1)*(t-2) Sub Time Time-1 Time x Treatment (t-1)(time-1) Error(b) ที่เหลือ

14 ANOVA Double Repeated measurements SOV df Main A a-1 Error(a) a(r-1)
Sub B b-1 AxB (a-1)(b-1) Error(b) a(r-1)(b-1) Sub-Sub C c-1 AxC (a-1)(c-1) BxC (b-1)(c-1) AxBxC (a-1)(b-1)(c-1) Error(c) ที่เหลือ

15 Step by Step of analysis
Repeated measurements Mauchly Repeated data P-value > Chi Auto-correlation or correlated error (spherecity) Orthogonal Transformation** *,** ns Split-plot in time (ns) Multivariate (Interaction Time*Trt) Wilk’s lambda** Pillai’s trace Hotelling-Lowley trace Roy’s greatest roots Split-plot in time (sig) P-value Univariate (Interaction Time*Trt) Greenhouse-Geisser G-G** Huynh-Feldt H-F Epsilon 01 Adjust P-value

16 Check auto correlation
Upper number = correlation, lower number = p - value

17 Back

18 ปัจจัยเนื่องจากเวลามีผลต่อค่าสังเกต P < 0.05 (0.0387) Back
Check multivariate ** ** ปัจจัยเนื่องจากเวลามีผลต่อค่าสังเกต P < 0.05 (0.0387) Back

19 ทรีทเมนต์มีผลต่อค่าสังเกต (0.0124) Back
** ทดสอบ univariate ดูจากค่า epsilon ใกล้ 1 หรือ Spherecity ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ให้ใช้ค่า p-value ธรรมดา

20 linear Mean = Time(linear); Trt = Time*Trt(linear) Back

21 ค่าสังเกตมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
Back

22 Split-plot in time

23

24

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Repeated Measurement Experiments

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google