งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO JAVA WEB PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 1 INTRODUCTION TO JAVA WEB PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 1 INTRODUCTION TO JAVA WEB PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ เข้าใจหลักการทำงานของเว็บไซต์ เข้าใจหลักการทำงานของ JAVA Application สามารถพัฒนาเว็บไซต์แบบ JSP และ Java Bean

3 หลักการทำงานของเว็บไซต์

4 TYPE OF WEBSITE - static website HTML + JavaScript + CSS - dynamic website static website + server side script + data(database,text, xml)

5 SERVER SIDE SCRIPT 1)PHP 2)ASP 3)JSP 4)PYTHON

6 DATABASE 1)MySQL 2)MsSQL (Microsoft SQL Server) 3)Oracle Database 4)PosgreSQL 5)MariaDB

7 THINGS TO KNOW? 1)HTML5 2)CSS3(bootstrap) 3)JavaScript(JQuery, angular js)

8 FRAMEWORK 1)Fast 2)Easy 3)Secure 4)Team support

9 HTML5 1)Obsolete element 2)New Elements

10 OBSOLETE ELEMENTS elementUse instead CSS CSS CSS CSS CSS CSS

11 NEW ELEMENTS 1)New Semantic/Structural Elements (article, figure, header, main, footer) 2)New Form Elements(datelist, keygen, output) 3)New Input Types(color, date, email, url, number) 4)Graphics(canvas, svg) 5)Media(audio, video, track)

12 WEB APPLICATION A Web application (Web app) is an application program that is stored on a remote server and delivered over the Internet through a browser interface. Dynamic website Migrated application to web application

13 JAVA EDITION JAVA SE(JAVA PLATFORM, STANDARD EDITION) JAVA EE(JAVA PLATFORM, ENTERPRISE EDITION) JAVA ME(JAVA PLATFORM, MICRO EDITION) JAVA FX(Merge to JAVA SE8)

14 JAVA SE

15 JAVA EE Enterprise Application Technologies Web Services Technologies Management and Security Technologies Java EE-related Specs in Java SE JavaEE 8, 2016, Q3

16 JAVA APPLICATION, HOW IT WORKS Text(.java) JAVA Compiler (javac –g.java) Output (.class) Compile Interprete ResultJAVA VM


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 1 INTRODUCTION TO JAVA WEB PROGRAMMING Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google