งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนวดทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนวดทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนวดทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่เข้ารับการอบรมการนวดฟรีพร้อมของที่ระลึก อบรมรุ่น2ในวันอังคารที่ 5 มี.ค 56 เวลา น. ณ ห้องโรงเรียนพ่อแม่ แผนกงานอนามัยแม่และเด็ก ลงทะเบียนรับการอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 ก.พ 56 รับจำนวนจำกัด ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลงมือทำ

2 Baby Massage การนวดทารก ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลงมือทำ โดย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3

3 การนวดทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 3 เปิดรับสมัครคุณแม่เข้ารับการอบรมการนวดฟรีพร้อมของที่ระลึก อบรมรุ่น1ในวันอังคารที่ 5 ก.พ 56 เวลา น. ณ ห้องโรงเรียนพ่อแม่ แผนกงานอนามัยแม่และเด็ก ลงทะเบียนรับการอบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 ก.พ 56 รับจำนวนจำกัด ความสุข = การให้ ความใส่ใจ = การลงมือทำ


ดาวน์โหลด ppt การนวดทารก Baby Massage ข่าวดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google