งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิกเข้าเมนู start เลือกคำสั่ง control panel เลือก Icon font ให้ทำการรดับเบิ้ลคลิก คู่มือการติดตั้งฟอนท์สำหรับ Windows Xp  ส่วนฝึกอบรมยุคใหม่ ใส่ใจ คุณภาพบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิกเข้าเมนู start เลือกคำสั่ง control panel เลือก Icon font ให้ทำการรดับเบิ้ลคลิก คู่มือการติดตั้งฟอนท์สำหรับ Windows Xp  ส่วนฝึกอบรมยุคใหม่ ใส่ใจ คุณภาพบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิกเข้าเมนู start เลือกคำสั่ง control panel เลือก Icon font ให้ทำการรดับเบิ้ลคลิก คู่มือการติดตั้งฟอนท์สำหรับ Windows Xp  ส่วนฝึกอบรมยุคใหม่ ใส่ใจ คุณภาพบริการ

2 เมื่อทำการดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้ว จะเจอกับรูปแบบหน้าตาดังกล่าว ให้เลือกคำสั่ง File  Install new font เลือก folder หรือตำแหน่ง Drive ที่ทำการเก็บฟอนท์ ที่ได้ Download มา ในรูปภาพเลือก เก็บไฟล์ไว้ที่ไดร์ E เมื่อเห็นไฟล์ข้อมูลแล้ว ให้ทำการดับเบิ้ลคลิก CD ROM เลือก folder Th saraban psk  ส่วนฝึกอบรมยุคใหม่ ใส่ใจ คุณภาพบริการ

3 เมื่อข้อมูลฟอนท์เข้ามาอยู่ใน List of font แล้ว ให้ทำการเลือกคำสั่ง Select All ทางด้านขวามือ แล้วกดปุ่ม OK หลังจากทำการกดปุ่ม OK จะมีข้อมูลที่กำลัง Install font progress ขึ้นมา เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถเข้าโปรแกรม Word หรือ โปรแกรมอื่น เพื่อใช้ font ใหม่ได้ทันที  ส่วนฝึกอบรมยุคใหม่ ใส่ใจ คุณภาพบริการ


ดาวน์โหลด ppt คลิกเข้าเมนู start เลือกคำสั่ง control panel เลือก Icon font ให้ทำการรดับเบิ้ลคลิก คู่มือการติดตั้งฟอนท์สำหรับ Windows Xp  ส่วนฝึกอบรมยุคใหม่ ใส่ใจ คุณภาพบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google