งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ความคลอบคลุมEPI โดย นางพรพรรณ ชาติชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 ความคลอบคลุมวัคซีน อายุ วัคซีน 1ปี BCG,DTP,HB3,OPV3,MMR 2ปี
BCG,DTP4,OPV4,JE2 3ปี BCG,JE3 5ปี BCG,DTP5,OPV5

3 กำหนดการให้วัคซีนหัด(MMR)
ครั้งที่ อายุที่ให้ ชนิดวัคซีน รหัสวัคซีนมาตรฐานที่บันทึก 43แฟ้ม หมายเหตุ 1 9-12 เดือน MMR เข็มที่1 061 2 2ปี6เดือน เข็มที่2 073 3 7ปี(นร.ป.1) MR 072 วัคซีนสปสช.สนับสนุนปี 58

4 กำหนดการให้วัคซีนJE ปี 58 (เริ่ม 1มค. 58) เชื้อตาย
ครั้งที่1 อายุ1ปี ครั้งที่2 อายุ1ปี 1เดือน ครั้งที่3 อายุ 2 ปึ 6 เดือน

5 กำหนดการให้วัคซีนJE ปี 58 (เริ่ม 1มค. 58) เชื้อเป็น
ครั้งที่1 อายุ1ปี ครั้งที่2 อายุ 2 ปี 6 เดือน

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา
1 รณรงค์ ดีที 1 ครั้งอายุ ปี เริ่ม 1 มีนาคม – 30 เมษายน 58 2 รณรงค์ MR ในเด็กอายุ 2ปี 6เดือนถึง 7 ปี เริ่ม 1 พฤษภาคม- 30กันยายน 58 (เด็กเกิด 1 มิย.51-31มค.55)

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google