งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Plan 10 สาขา ๑) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒) ทารกแรกเกิด ๓) มะเร็ง ๔) อุบัติเหตุ ๕) ๕ สาขาหลัก( อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ศัลยกรรมกระดูก,สูตินรีเวชกรรม,กุมารเวชกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Plan 10 สาขา ๑) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒) ทารกแรกเกิด ๓) มะเร็ง ๔) อุบัติเหตุ ๕) ๕ สาขาหลัก( อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ศัลยกรรมกระดูก,สูตินรีเวชกรรม,กุมารเวชกรรม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Plan 10 สาขา ๑) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒) ทารกแรกเกิด ๓) มะเร็ง ๔) อุบัติเหตุ ๕) ๕ สาขาหลัก( อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ศัลยกรรมกระดูก,สูตินรีเวชกรรม,กุมารเวชกรรม) ๖) ตาและไต ๗) Non Communicable Disease ( DM, HT, COPD) ๘) ทันตกรรม ๙) จิตเวช ๑๐) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม

2 Service Plan Exellent Center
๑) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infraction ๒) ทารกแรกเกิด ๓) มะเร็ง ๔) อุบัติเหตุ Exellent Center

3 ?? Service Plan ๕) ๕ สาขาหลัก - อายุรกรรม - ศัลยกรรม - ศัลยกรรมกระดูก
ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ - ศัลยกรรมกระดูก - สูตินรีเวชกรรม - กุมารเวชกรรม ??

4 DM Service Plan ๖) ตาและไต - ตา Cataract DM Retinopathy - ไต ๗) จิตเวช
๘) ทันตกรรม ๙) NCD ( DM, HT, COPD) ๑๐) บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม DM

5 การประเมิน 1.Information 2.ประเด็นการพัฒนา 3.Outcome 4.ความต่อเนื่อง
5.การสร้างเครือข่าย (เขต ,จังหวัด) 6.เชื่อมโยง ( 3 /2/ 1) 7.การพัฒนาหน่วยบริการ ( รพศ./รพท. , node ,รพช. , รพสต.)

6

7 เป้าหมาย 2 เพิ่ม 4 ลด เพิ่ม I1. มาตรฐานการบริการ I2.เข้าถึงบริการ
ลด D1. ลดระยะเวลารอคอย D2. ลดอัตราป่วย D3. ลดอัตราตาย D4. ลดค่าใช้จ่าย

8 ข้อเสนอประเด็นการพัฒนา

9 ข้อมูลทรัพยากร 1. บุคลากร - แพทย์ (ทั่วไป /board /subboard / ปฐมภูมิ)
-พยาบาล (ทั่วไป / เฉพาะทาง / ปฐมภูมิ ) - สนับสนุน sonogarpher 2. สถานที่ ห้องผ่าตัด ICU NICU Burn unit 3.เครื่องมือที่สำคัญ Echo, Ultrasound, Gastroscope, Colonoscope, Colposcope 4. Etc

10 แผนการดำเนินงาน (พย.-ธค. 57)
แผนการดำเนินงาน (พย.-ธค. 57) กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน SP เขต 5 วิทยากร : พญ.ดารารัตน์ สสจ. ผอ.รพศ/รพท. ผอ. Node ทีมนำ ประธาน/เลขา service plan เขต 2.อบรม workshop 6 building box plus วิทยากร : นพ.วิรัตน์ ประธาน/เลขา service plan จว. 3.ประชุมทบทวนทำแผนพัฒนา 3 กลุ่ม service plan ( 3 ครั้ง ) -ประธาน/เลขา/กก. service Plan ตามกลุ่ม....กลุ่มละวัน -FA ตาม service plan -ทีมนำ

11 งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt Service Plan 10 สาขา ๑) หัวใจและหลอดเลือด Ac. STEMI Ac.Cerebral Infaction ๒) ทารกแรกเกิด ๓) มะเร็ง ๔) อุบัติเหตุ ๕) ๕ สาขาหลัก( อายุรกรรม,ศัลยกรรม,ศัลยกรรมกระดูก,สูตินรีเวชกรรม,กุมารเวชกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google