งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27 ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27 ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27 ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27

2  ชมพูนุช ไชยสมิต  19 พฤศจิกายน 2543  ม.3 26/4 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  nun55517@hotmail.c om nun55517@hotmail.c om  Chompunut chaisamit  089-7334430  ชมพูนุช ไชยสมิต  19 พฤศจิกายน 2543  ม.3 26/4 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  nun55517@hotmail.c om nun55517@hotmail.c om  Chompunut chaisamit  089-7334430

3  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียน วัดหูแร่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียน กิตติวิทย์  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่  โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียน วัดหูแร่  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียน กิตติวิทย์  ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่  โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4  คติประจำใจ  - ความพยายาม เป็นหนทาง แห่งการอยู่รอด  งานอดิเรก  - นอน ดูทีวี  ความสามารถพิเศส  - ด้านดนตรี เมโลเดียร  - ด้านกีฬา วิ่ง ปิงปอง  - ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  คติประจำใจ  - ความพยายาม เป็นหนทาง แห่งการอยู่รอด  งานอดิเรก  - นอน ดูทีวี  ความสามารถพิเศส  - ด้านดนตรี เมโลเดียร  - ด้านกีฬา วิ่ง ปิงปอง  - ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

5 เป็นวงไอดอลที่มีชื่อเสียงมากมีความสามารถทั้งด้าน การเต้นและด้านการร้องเพลง มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27 ชื่อ ชมพูนุช ไชยสมิต ชั้น 2/11 เลขที่ 27.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google