งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายรวมถึงระดับฮอร์โมน จึง ส่งผลให้วัยรุ่นมีความสนใจเพศตรง ข้าม รวมถึงความอยากรู้อยากลอง ตามช่วงวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายรวมถึงระดับฮอร์โมน จึง ส่งผลให้วัยรุ่นมีความสนใจเพศตรง ข้าม รวมถึงความอยากรู้อยากลอง ตามช่วงวัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายรวมถึงระดับฮอร์โมน จึง ส่งผลให้วัยรุ่นมีความสนใจเพศตรง ข้าม รวมถึงความอยากรู้อยากลอง ตามช่วงวัย

2

3

4

5

6 ไขมันและกล้ามเนื้อ เด็กผู้ชายจะมีกำลังของ กล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิง พละกำลังของกล้ามเนื้อ จะแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของ ระดับฮอร์โมนอีกด้วย โดยเฉพาะต่อมไขมันใต้ ผิวหนัง และต่อมเหงื่อจะทำหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จึง ทำเกิดปัญหาเรื่องสิวและกลิ่นตัวเกิดขึ้น

7 ร่างกายของเด็กผู้ชายและผู้หญิงจะต้องการ สารอาหารที่มาช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย ที่ต่างกัน แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชาย ต้องการเหมือนกันคือสารอาหารที่จะไปช่วยในการ เจริญเติบโตและพัฒนาสมองให้ฉลาดและเติบโต ดังนั้นสารอาหารทีอุดมไปด้วยไอโอดีนหรือโอ เมก้า 3 จึงเป็นสารอาหารสำคัญที่ดีต่อเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย

8 ผู้ชายมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีกว่าผู้หญิง สมองผู้ชายมีพื้นที่ในการคิดวิเคราะห์มากกว่า ผู้หญิงพวกเขาจึงสามารถหาทางแก้ปัญหา และ ร่างแผนที่ หรือระบบต่าง ๆ ออกมาได้อย่าง ง่ายดายแต่ถ้าหากเอาแผนที่ที่ว่านี้ไปให้ผู้หญิงดู ละก็ เธอจะไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้หญิง ทั้งหลาย แผนที่หรืออะไรที่สลับซับซ้อนเลย กลายเป็นกระดาษที่เตรียมทิ้งลงถังสำหรับเธอ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายรวมถึงระดับฮอร์โมน จึง ส่งผลให้วัยรุ่นมีความสนใจเพศตรง ข้าม รวมถึงความอยากรู้อยากลอง ตามช่วงวัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google