งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์

2 www.themegallery.com เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง

3 www.themegallery.com เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดย อังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี 1898 อังกฤษได้ทำ สัญญา ‘ เช่าซื้อ ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘ เขตดินแดนใหม่ ’ รวมทั้งเกาะ รอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้ง อังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า ฮ่องกงมีพื้นที่รวม 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรปี 2004 ประชากรในฮ่องกงมีถึง 6.89 ล้านคน เพิ่มขึ้นปีละ 0.7%

4 www.themegallery.com ระบบการศึกษาฮ่องกง Seven Learning Goals

5 www.themegallery.com Education System in Hong Kong

6 www.themegallery.com Education System in Hong Kong

7 www.themegallery.com Grading System in Hong Kong

8 www.themegallery.com Grading System in Hong Kong Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE and HKALE)

9 www.themegallery.com Grading System in Hong Kong University Level

10 www.themegallery.com เปรียบเทียบโครงสร้างเวลา เรียนไทย - ฮ่องกง

11 www.themegallery.com Mathematics Education

12 www.themegallery.com Mathematics Education The dimensions of primary mathematics are Number (44%), Shape and Space (14%), Measures (18%), Algebra (3%), and Data Handling (6%). The percentages in the parentheses are the suggested time allocations for the teaching of each dimension, in addition to which are 13% of spare periods (out of a total of 960 mathematics periods for the six years). Obviously the most significant area is Number, in which the topics to be studied include the following Primary mathematics

13 www.themegallery.com Primary Mathematics

14 www.themegallery.com Primary Mathematics

15 www.themegallery.com Primary Mathematics

16 www.themegallery.com Primary Mathematics

17 www.themegallery.com Primary Mathematics

18 www.themegallery.com Primary Mathematics

19 www.themegallery.com Secondary mathematics

20 www.themegallery.com Secondary mathematics

21 www.themegallery.com Secondary mathematics

22 L/O/G/O Thank you! www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O เขตปกครอง พิเศษฮ่องกง ระบบการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ โดย นายชาญชัย หาญสีนาด นักศึกษาปริญญาโท สาขาการ สอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google