งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Products Research Center of Excellence Faculty of Science, PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Products Research Center of Excellence Faculty of Science, PSU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://portal.in.th/nprc โครงการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Products Research Center of Excellence Faculty of Science, PSU (2012-1017) A non-profit research center serving for social public benefits with its major activities on basic and applied basic research. The center focuses on exploring, using and efficiently protecting bio-resources for sustainable development ผู้อำนวยการสถานวิจัย ความเป็นเลิศฯ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภ ยางค์ วรวุฒิคุณชัย นักวิจัยในโครงการ 15 คน - คณะวิทยาศาสตร์ 12 คน - คณะการแพทย์แผน ไทย 3 คน นักวิจัยใหม่ 4 คน - คณะแพทยศาสตร์ 2 คน - คณะเภสัชศาสตร์ 1 คน - คณะวิทยาศาสตร์ 1 คน

2 Baseline

3 เจลล้างมือ (Qi Hands Gel) ไวน์จากว่านหอมแดง (Eleutherine americana) BeforeAfter: 7 Wk ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ น้ำยาล้างแผลผู้ป่วย เบาหวาน (Qi Solution) เครื่องปรับอากาศที่บรรจุน้ำมัน หอมระเหย แบบกระเป๋าหิ้ว เพื่อผ่อนคลาย และลดเชื้อโรค ในอากาศ

4 การจัดสัมมนาทาง วิชาการ

5 กิจกรรมสัญจรทางวิชาการ

6 การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “1 th International Congress on Natural Products” - ผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน - ณ โรงแรมเขาหลักเอมเมอรัลด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ. พังงา

7 ผลงานโครงการ ระยะที่ 1  ภาพประกอบ ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Natural Products Research Center of Excellence Faculty of Science, PSU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google