งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มลภาวะ (pollution).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มลภาวะ (pollution)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มลภาวะ (pollution)

2 มลภาวะทางน้ำ

3 การบ่งบอกน้ำเสีย DO (Dissolved oxygen) คือ ปริมาณ O2 ที่ละลายน้ำ ในการหาปริมาณ O2 ในน้ำใช้สารเคมี หลายชนิดทำปฏิกิริยากับ O2 DO ในน้ำ > หรือเท่ากับ 3 mg/l เป็นน้ำดี ต่ำกว่า 3 mg/l เป็นน้ำเสีย 

4 BOD (Biochemical Oxygen demand) คือ ปริมาณ O2 ที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ

5 โลหะหนัก สารที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบในน้ำที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ
สารที่มีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบในน้ำที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ  ปรอท (Hg) ทำให้เกิดโรคมินามะตะ โรงงานที่ปล่อยสารนี้ ได้แก่ โรงงานผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ โรงงานผลิตพลาสติก  แคตเมียม (Cd) เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ใช้ผสมโลหะคือ ใช้ผสมสีบางชนิด ใช้เคลือบโลหะบางครั้งใช้ผสมอุดฟัน  แมงกานีส (Mn) จากโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย  ตะกั่ว (Pb) จากโรงงานแบตเตอรี่  ดีบุก (Sn) จากโรงงานกระป๋อง โรงงานทำโลหะบัดกรี 

6 มลภาวะทางอากาศ

7

8 ฝนกรด

9

10 ภาวะโลกร้อน

11 แก๊สเรือนกระจก

12

13 Carbon dioxide

14 Carbon dioxide

15 โอโซน

16 CFCs chlorofluorocarbon (CFC)
เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีแต่ธาตุคาร์บอน คลอรีน ไฮโดรเจนและฟลูออรีน เป็นอนุพันธ์ของมีเทนและอีเทนที่ระเหยเป็นไอได้รวดเร็ว 

17 คำถาม??? 1. มีการตรวจวัดน้ำเสียโดยใช้ค่าอะไรวัดบ้างและมีเกณฑ์อย่างไร
2. นักเรียนมีส่วนช่วยอย่างไรในการพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เสีย 3. ฝนกรดเกิดจากอะไร มีโทษอย่างไร 4. การผลิตไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนอย่างไร 5. แก๊สเรือนกระจก มีอะไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร 6. การปลูกต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร 7. CFCs คืออะไร พบได้จากที่ไหน และมีโทษอย่างไร 8. นักเรียนช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างบอกมา 5 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt มลภาวะ (pollution).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google