งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน
โจทย์ปัญหา ที่ 3 การหาเหรียญปลอม เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก จัดทำโดย 1. ด.ญ.พธูวดี อุดม เลขที่ ม.1/10 2. ด.ญ.วรัตชญา แสนคำ เลขที่ ม.1/10 3. ด.ญ.สวยสิริ จำปา เลขที่ ม.1/10 4. ด.ญ.ปลายรัก ชุ่มสวัสดิ์ เลขที่ ม.1/10 โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน

2 โจทย์ปัญหาที่ 3 ค้นหาเหรียญปลอมมีเหรียญบาทอยู่ 9 เหรียญ เป็นเหรียญปลอม 1 เหรียญ ซึ่งมี น้ำหนักเบากว่าเหรียญจริง จงหาวิธี ในการหาเหรียญปลอม โดยการชั่ง ด้วยตาชั่ง 2 แขนเพียง 2 ครั้งเท่านั้น

3 Devince coins on 3 groups .
กรณี ที่ 1 Devince coins on 3 groups . แบ่งเหรียญ ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ

4 And choose group1 and group2 and weigh it.
นำเหรียญกลุ่มที่ 1 มาวางข้างซ้าย และ กลุ่มที่ 2 มาวางข้างขวา แล้วทำการชั่ง

5 Group1 and Group2 will equal ..So.. In group3 it have counterfeit coins.
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะเท่ากันในกรณีแรก แสดงว่า ในกลุ่มที่ 3 จะมีเหรียญปลอมอยู่

6 Get coin 7 and coin 8 and weigh it.
นำเหรียญที่ 7 และ เหรียญที่ 8 มาทำการชั่ง

7 Get coin 7 and coin 8 and weigh it.
เหรียญที่ 7 และ เหรียญที่ 8 เท่ากัน Get coin 7 and coin 8 and weigh it. เหรียญที่ 9 เป็นเหรียญปลอม

8

9 กรณีที่ 2 Devince coins on 3 groups 1 group have 3 coins the same case 1 แบ่งเหรียญ ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 เหรียญ เหมือนกรณีแรก

10 Get group1 weigh it in the left and group2 in the right
นำเหรียญกลุ่มที่ 1 มาวางด้านซ้าย และ กลุ่มที่ 2 มาวางด้านขวา แล้วทำการชั่ง

11 The left(group1) will heavy than the right(group2). So
The left(group1) will heavy than the right(group2)..So..group1 will have the counterfeit coin ด้านซ้าย(กลุ่มที่1)หนักกว่าด้านขวา(กลุ่มที่2) แสดงว่า กลุ่มที่1 มีเหรียญปลอมอยู่

12 Get coin4 and coin5 and weigh it.
นำเหรียญที่ 4 และ เหรียญที่ 5 มาทำการชั่ง

13 Coin4 and coin5 will equal. เหรียญที่ 4 และ เหรียญที่ 5 เท่ากัน
..So.. Coin6 is counterfeit coin เหรียญที่ 6 เป็นเหรียญปลอม

14


ดาวน์โหลด ppt คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียน จักรคำคณาทร ลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google