งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit
ไอเดียมาจากไหน ? สิทธิเดช ลีมัคเดช อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit

2 นวัตกรรมด้านบริการ คอมพิวเตอร์ Dell แม้มีส่วนประกอบที่อาศัยเทคโนโลยีเดียวกันกับคู่แข่ง แต่แตกต่างด้วยการตัดตัวกลางและขายตรงตามใจให้กับผู้ซื้อ สายการบินเซาท์เวสต์ ค่าโดยสารต่ำ บินถี่ เพื่อแข่งขันกับการเดินทางโดยรถยนต์และรถโดยสารในพื้นที่รัฐเทกซัส

3

4 ไอเดียดีไม่จำเป็นต้องสำเร็จเสมอไป?
หากคุณพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่น่าสนใจ งานของคุณเพียงเริ่มต้นเท่านั้น ! จงหาวิธีปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการในแต่ละขั้นตอนให้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง

5 ร้อยละ 1 ของนวัตกรรม คือแรงบันดาลใจ
ส่วนอีกร้อยละ 99 คือความอุตสาหะ Thomas Edison

6 จุดกำเนิดไอเดีย นวัตกรรมเป็นผลจากการค้นหาโอกาสและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า ไอเดียคือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างนวัตกรรม โดยเฉลี่ยต้องใช้ 3,000 ไอเดียเพื่อที่จะผลิต 1 นวัตกรรมขึ้นมาสำเร็จ

7 ไอเดีย มันเป็นอุปกรณ์ที่เยี่ยมยอด และฉันจะใช้มันบ่อยขึ้นถ้ามันมีขนาดพอดีกับกระเป๋าเอกสารของฉัน

8

9 เมื่อลูกค้ามาทานอาหารตอนเที่ยงกันมาก

10 ลำดับความสำคัญของความต้องการ
จุเพลงได้มาก เสียงไม่เพี้ยน ทนทาน ขนาด

11 My Starbucks Idea

12

13

14 Google Project 10^100

15 เอาใจเขามาใส่ใจเรา ใครที่เราควรสังเกต
เก็บข้อมูล (ปัญหาที่พวกเขาประสบ : ถ่ายวิดีโอ) วิเคราะห์ ระดมสมอง เพื่อแปรสภาพข้อสังเกตไปสู่ภาพที่แสดงถึงทางแก้ปัญหา พัฒนาต้นแบบ

16 การมองหาไอเดียใหม่ จุดบรรจบของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า
ข้อเสนอแบบได้อย่างเสียอย่าง (รถหรุ V.S.รถประหยัด) ความเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ (เมื่อมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น) การเปลี่ยนแปลงของตลาด (อะนาล็อกสู่ดิจิตอล) การเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงาน (น้ำมันขึ้น สร้างพลังงานทดแทน)

17 เชื่อมโยงและพัฒนา ระบุให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร หาตลาดต่อเนื่อง
ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย กระจายและคัดเลือกไอเดีย

18 โอกาสชอบเกิดขึ้นกับจิตใจที่เกิดความพร้อม
Patsy Sherman ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับเส้นใย Fluorochemical Polymer ปรากฏว่ามีผู้ช่วยทำสารประกอบบางอย่างหกรดรองเท้าเทนนิสของเธอ เธอพยายามใช้สารละลายอื่นๆ เช็ดมันออก แต่ไม่ได้ผล

19 epels liquids and blocks stains
Strong protection pushes spills away from fabric fibers so stains release easily Won't change the look, feel or breathability of fabrics Safe to use on delicate and dry clean only fabrics such as silks and wools

20 การพัฒนาไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรม
หาวิธีที่ง่ายในการทำงานให้สำเร็จ เช่น การส่งด่วน FedEx สร้างความรุ่งเรืองจากตลาดล่าง ขจัดอุปสรรค เช่น สตรีตรวจครรภ์ด้วยตนเอง ไม่ต้องไปหาแพทย์

21 วิธีหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 สาขา สนุกกับการทำงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คอยหาวิธีและสิ่งใหม่ๆ จากการมองเห็นสิ่งต่างๆ หลีกเลี่ยงคนที่ไม่สนใจลูกค้า

22

23 อุปสรรคในการพัฒนาไอเดีย
ไม่ตอบสนองลูกค้าปัจจุบัน : ปุ่มโทรศัพท์ ? คุกคามธุรกิจที่ทำอยู่ : หากคุณไม่กินธุรกิจปัจจุบันด้วยผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง คนอื่นก็จะทำอย่างแน่นอน แล้วทำไมจะไม่เก็บรายได้นั้นเอง ตลาดเล็กเกินไป : การวิจัยตลาดตอนเริ่มต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรอันซับซ้อนซึ่งเรียกว่า คอมพิวเตอร์ ระบุว่าทั่วโลกต้องการมันแค่ 10 เครื่อง คือ กระทรวงกลาโหม กับ หน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์

24 ไอเดียเปรียบเสมือนสารอาหารของนวัตกรรม
หลักการของ Catchball ไอเดีย เริ่มต้น เข้าใจ ปรับปรุง เข้าใจ ปรับปรุง ไอเดียเปรียบเสมือนสารอาหารของนวัตกรรม


ดาวน์โหลด ppt อ้างอิงจาก The Innovator’s Toolkit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google