งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active Information Display Weekly Report #5 ESTETA GROUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active Information Display Weekly Report #5 ESTETA GROUP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active Information Display Weekly Report #5 ESTETA GROUP

2 สมาชิกและที่ปรึกษา นายกฤตณัฐ เกิดสว่าง KMITL คุณธรรมศักดิ์ สงวนสัจวาจา ESTATE Group นายประกิต เจริญกิตติชัย CU สมาชิก ที่ปรึกษา

3 ESTETA GROUP Project Overview iBoard FPGA

4 ESTETA GROUP Schedule ระยะเวลา งานที่ปฏิบัติ สัปด าห์ที่ 1 (31 มี. ค.- 4 เม. ย. ) สัป ดา ห์ที่ 2 (7 เม. ย.- 11 เม. ย.) สัปด าห์ที่ 3 (14 เม. ย. -18 เม. ย. ) สัป ดา ห์ที่ 4 (21 เม. ย.- 25 เม. ย.) สัปด าห์ที่ 5 ( 28 เม. ย. - 2 พ. ค. ) สัป ดาห์ ที่ 6 (5 พ. ค. - 9 พ. ค.) สัปด าห์ที่ 7 (12 พ. ค. - 16 พ. ค. ) สัป ดาห์ ที่ 8 ( 19 พ. ค. – 23 พ. ค.) สัปด าห์ที่ 9 ( 26 พ. ค. – 28 พ. ค. ) ศึกษาข้อมูล ทำส่วนแสดงผลบนจอ LCD ทำส่วนอ่านข้อมูลจาก SD/MMC และ Ethernet เชื่อมต่อส่วนแสดงผล และอ่านข้อมูล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ แสดงผลให้ตรงตามงาน ทดสอบการทำงาน จัดทำคู่มือการใช้งาน จัดการงานต่างๆให้ เรียบร้อย

5 ESTETA GROUP Progress เพิ่มวงจร buffer ให้กับ FPGA เพิ่มวงจร Real Time Clock ให้กับ iBoard เพิ่มโปรแกรมฐานข้อมูล (SQL) ให้กับ iBoard ออกแบบการแสดงผลให้ได้ ตามที่ต้องการ

6 ESTETA GROUP Problem internet explorer ไม่สามารถแสดง เว็บ php จาก iBoard ได้ เวลาการทำงานเหลือน้อย

7 ESTETA GROUP Future Plan เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้เป็น ตามต้องการ ทำส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน

8 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt Active Information Display Weekly Report #5 ESTETA GROUP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google