งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปความ เป็นมา รูปในอดีต รูปใน ปัจจุบัน. ทัชมาฮาล.. อณุสรณ์แห่งความ รัก ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ประเทศอินเดียสภาพ ปัจจุบัน สมบูรณ์ดี ทัชมาฮาล อนุสาวรีย์แห่งความรัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปความ เป็นมา รูปในอดีต รูปใน ปัจจุบัน. ทัชมาฮาล.. อณุสรณ์แห่งความ รัก ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ประเทศอินเดียสภาพ ปัจจุบัน สมบูรณ์ดี ทัชมาฮาล อนุสาวรีย์แห่งความรัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปความ เป็นมา รูปในอดีต รูปใน ปัจจุบัน

2 ทัชมาฮาล.. อณุสรณ์แห่งความ รัก ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ประเทศอินเดียสภาพ ปัจจุบัน สมบูรณ์ดี ทัชมาฮาล อนุสาวรีย์แห่งความรัก กล่าวกันว่า ความรักนั้น เป็นสิ่งที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก และสามรถที่จะสามารถบันดาลให้กลายเป็นความงดงาม หรือความเลวร้ายที่สุดในโลกได้ " ทัชมาฮาล " เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่งดงามที่สุดชิ้นหนึ่งของ โลกเกิดขึ้นโดยอนุภาพของความรักบันดาลให้เป็น ปัจจุบันยังตั้งตระหง่านท้าสายตาชาวโลกอยู่ ณริมฝั่ง แม่น้ำ ประเทศอินเดีย อนุสาวรีย์แห่งความรัก " ทัชมา ฮาล " นี้ สร้างเมื่อปีค. ศ. 1631 สร้างเสร็จเมื่อปี ค. ศ. 1648 รวมเวลาการก่อสร้าง 17 ปี การประดับตกแต่งใช้ เวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น 22 ปี จึงเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใช้ งบประมาณการก่อสร้างถึง 30 ล้านรูปี ใช้คนงานจำนวน 2 หมื่นคน กษัตริย์ชาห์ชะฮานแห่งราชวงศ์โมกุล เป็น ผู้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุศพของมเหสีสุดที่รัก ชื่อ มุมทัชมา ฮาล

3 วัสดุก่อสร้างทั้งหลายมาจากที่ต่างๆ ดัง รายละเอียดต่อไปนี้ 1. หินอ่อน ได้จากเมืองชัยปุร 2. ศิลาแลง จากฟาเตปุรริขรี 3. พลอยสีฟ้า จากธิเบต 4. พลอยสีเขียว จากอียิปต์ 5. หินสีฟ้า จากคัมภัย 6. โมรา จากคัมภัย 7. เพชร จากเมืองฟันนา 8. หินทองแดง จากรัสเซีย 9. หินทราย จากแบกแดด

4 ' ทัชมาฮาล ' กับประวัติศาสตร์ ' รัก สร้างโลก ' ทัชมาฮาล ' อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ระหว่าง พระเจ้า ชาห์มาฮาน และ พระนางมุมตัส ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่ง ความรักที่สวยที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อินเดียผู้ทรงมีรัก มั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ ภายหลัง พระนางมุมตัส มาฮาล ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ' อัญมณีแห่งราชวัง ' ติดตามพระองค์ ไปในสนามรบและคลอดรัชทายาทองค์ที่ 14 ก็เสด็จสวรรคต สร้างความเสียพระทัยให้กับ พระเจ้าชาห์มาฮาน เป็นอย่างยิ่ง การสูญเสียเท่านี้ยังไม่พอ มีเรื่องเศร้ามากไปกว่านี้อีก เมื่อ พระ เจ้าชาห์มาฮาน ทรงถูก พระโอรสโอรังเซบ นำเอาไปขังไว้ที่ Agra Fort และสถาปนาตนขึ้นครองราชย์แทน พระองค์ทรงถูกขัง อยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ในแต่ละวัน พระเจ้าชาห์มา ฮาน ได้แต่ทอดพระเนตรมาที่ ทัชมาฮาล ซึ่งเป็นหลุมที่ฝังพระ ศพของพระมเหสีจนสิ้นพระชนม์

5 อ้างอิง จาก http://folkswaken.blogspot.com/2006/10/blo g-post.html http://folkswaken.blogspot.com/2006/10/blo g-post.html


ดาวน์โหลด ppt รูปความ เป็นมา รูปในอดีต รูปใน ปัจจุบัน. ทัชมาฮาล.. อณุสรณ์แห่งความ รัก ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ประเทศอินเดียสภาพ ปัจจุบัน สมบูรณ์ดี ทัชมาฮาล อนุสาวรีย์แห่งความรัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google