งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสื่อผสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสื่อผสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสื่อผสม
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสื่อผสม

2 *** ความหมายของสื่อผสม
สื่อผสม คือ การนำสื่อ หลายชนิดมารวมกันมาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง

3 ***ประเภทของสื่อ ถูกแบ่งออกเป็น
-Linear สื่อที่มีรูปแบบเนื้อหาเป็นลำดับ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อจะถูกส่งผ่านถึงผู้รับตามลำดับเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้น -Non-Linear สื่อทีมีเนื้อหาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ใช้ เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงตามการตอบสนองของผู้รับสื่อ ผู้รับสื่อสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผล หรือข้อมูลของสื่อผ่านการตอบสนองที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น

4 ***รูปแบบของสื่อ แบ่งออกเป็น
-ข้อความ -รูป -เสียง -ภาพเคลื่อนไหว -ภาพยนตร์ -การปฏิสัมพันธ์

5 **ประเภทของภาพบิตแมป**
ภาพขาวดำ

6 ภาพสี

7 อุปกรณ์บันทึกรูปภาพแบบบิตแมป
1.กล้องดิจิตอล

8 2.สแกนเนอร์

9 รัฐศาสตร์(การปกครองและการพัฒนา)
จบการนำเสนอ จัดทำโดย นาย ศาสกุนต์ จุลอ่อน รัฐศาสตร์(การปกครองและการพัฒนา) ขอบคุนครับ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านสื่อผสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google