งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Security Door using RFID Present by Mr.Mahannop Pattarapakorn PSU Mr.Nattapong Jaroonruang KMUTNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Security Door using RFID Present by Mr.Mahannop Pattarapakorn PSU Mr.Nattapong Jaroonruang KMUTNB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Security Door using RFID Present by Mr.Mahannop Pattarapakorn PSU Mr.Nattapong Jaroonruang KMUTNB

2 2 E-Block 2 Security Door System Microcontroller Door Controller KeyPad LCD SD/MMC Card RFID Reader RFID Reader S/W Module - Theory - Function API - etc.. H/W Block - Theory - Pin diagram - etc.. Program Code - RFID.h - RFID.c Hardware - RFID Reader Block

3 3 Security Door using RFID Security Door Using RFID

4 4 Security Door using RFID

5 5 Schedule ระยเวลา งานที่ปฏิบัติ สัปดาห์ที่ 7 12 – 16 พ. ค. สัปดาห์ที่ 8 19 – 23 พ. ค. สัปดาห์ที่ 9 26 – 30 พ. ค. Project Development Testing+Debug Documentation + Wrapup

6 6 Security Door using RFID งานที่ต้องส่งมอบ  ระบบ Security Door Using RFID ในรูปแบบของ E-block ประกอบด้วย  ARM 2138  RFID Reader  Keypad  SD/MMC Module  LCD Nokia 5110  เอกสารตามรูปแบบของ E-block ประกอบด้วย  H/W Specification  S/W Specification  Resource  Product

7 7 Security Door using RFID แผนการทำงานในสัปดาห์หน้า  ออกแบบ interface ของ LCD Nokia 5110  ปรับปรุง application ให้เหมาะกับการใช้งาน  ปรับปรุงเอกสารเดิม

8 8 Security Door using RFID Picture

9 9 Security Door using RFID THANK YOU QUESTION ?


ดาวน์โหลด ppt 1 Security Door using RFID Present by Mr.Mahannop Pattarapakorn PSU Mr.Nattapong Jaroonruang KMUTNB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google