งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปราณี จันทร์ดี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าหมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปราณี จันทร์ดี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าหมาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางปราณี จันทร์ดี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าหมาก
นางปราณี จันทร์ดี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าหมาก

2 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้อง
อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้อง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 55,000 บาท

3 อาคารเรียน หลังที่ 2 แบบ สข.อ.2/001 ขนาด 7 ห้อง
อาคารเรียน หลังที่ 2 แบบ สข.อ.2/001 ขนาด 7 ห้อง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 536,500 บาท

4 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ สปช. 202/26
อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ สปช. 202/26 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 270,000 บาท

5 อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ อื่น ๆ ขนาด 2 ที่นั่ง
อาคารเรียน หลังที่ 1 แบบ อื่น ๆ ขนาด 2 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 15,000 บาท

6 อาคารเรียน หลังที่ 2 แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง
อาคารเรียน หลังที่ 2 แบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 40,000 บาท

7 ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง ใช้ห้องเรียนต่อเติมจากอาคารเรียน
ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง ใช้ห้องเรียนต่อเติมจากอาคารเรียน แบบ สข.อ.2/001 ชั้นล่าง สร้าง พ.ศ.2534 งบประมาณ 60,000 บาท

8 ศาลาพักร้อน หลังที่ 1 แบบอื่น ๆ
สร้าง พ.ศ งบประมาณ 2,000 บาท

9 ศาลาพักร้อน หลังที่ 2 แบบอื่น ๆ
สร้าง พ.ศ งบประมาณ 2,000 บาท

10 สนามเด็กเล่น แบบอื่น ๆ
สร้าง พ.ศ งบประมาณ 40,000 บาท

11 รั้ว แบบ อื่น ๆ ความยาว 150 เมตร
รั้ว แบบ อื่น ๆ ความยาว 150 เมตร สร้าง พ.ศ งบประมาณ 350,000 บาท

12 ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 (พิเศษ) ความจุ 3,000 ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30 (พิเศษ) ความจุ 3,000 ลบ.ม. สร้าง พ.ศ งบประมาณ 71,500 บาท

13 ถังเก็บน้ำ แบบ ไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 ลบ.ม.
ถังเก็บน้ำ แบบ ไฟเบอร์กลาส ความจุ 2,000 ลบ.ม. สร้าง พ.ศ งบประมาณ จากการบริจาคของฝ่ายทหารช่าง

14 สนามกีฬา

15 แปลงเกษตร

16 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

17 กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

18 กิจกรรมความสัมพันธ์โรงเรียน ชุมชน วัด


ดาวน์โหลด ppt นางปราณี จันทร์ดี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าหมาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google