งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บInjury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบนถนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บInjury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบนถนน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บInjury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบนถนน ในทศวรรษแห่งความปลอดภัย ดร.นพ. วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย นางสาว ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ Injury Surveillance Information System (ISIS) (URL: K4DS.org/~isis หรือ bit.ly/isisthai54)

3 วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ช่วงปี 2555
ใบงาน วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ช่วงปี 2555

4 1. ในปี 2555 พื้นที่ที่มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดคือที่ใด และมีจำนวนเท่าใด

5 2. ระหว่างเทศกาลปีใหม่ 2556 ช่วงเวลาที่มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดคือเวลาใด

6 3. ช่วงเวลาที่มีสัดส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยสูงสุด คือช่วงเวลาใด

7 4. ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เป็นผู้ขับขี่ ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และดื่มแอลกอฮอล์ ขับขี่พาหนะชนิดใดมากที่สุด

8 5. ผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ช่วงอายุใดบาดเจ็บมากที่สุด และช่วงอายุใดเสียชีวิตมากที่สุด

9 5. ผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ช่วงอายุใดบาดเจ็บมากที่สุด และช่วงอายุใดเสียชีวิตมากที่สุด

10 6. การดูแลขณะนำส่งจากจุดเกิดเหตุด้านใดที่มีการดูแลอย่างเหมาะสมมากที่สุด และด้านใดที่ไม่มีการดูแลมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บInjury Surveillance Information System (ISIS) เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ เพื่อการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บบนถนน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google