งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Energy crop and Renewable energy in Thailand. วัตถุประ สงค์  ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกและครอบครัวเกษตรกร  จัดตลาดรับซื้อผลผลิตพืชพลังงาน ราคาประกันและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Energy crop and Renewable energy in Thailand. วัตถุประ สงค์  ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกและครอบครัวเกษตรกร  จัดตลาดรับซื้อผลผลิตพืชพลังงาน ราคาประกันและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Energy crop and Renewable energy in Thailand

2 วัตถุประ สงค์  ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกและครอบครัวเกษตรกร  จัดตลาดรับซื้อผลผลิตพืชพลังงาน ราคาประกันและ เป็นธรรม  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว  ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคง และมีรายได้ที่ยั่งยืน

3 แนวทางสร้างความร่วมมือ  จัดหาแหล่งเงินทุนให้สมาชิกฯผู้ปลูกพืช พลังงาน  คัดเลือกพันธุ์พืชพลังงานที่มีคุณภาพและ ให้ผลผลิตสูง  ทำแปลงทดลองพืชพลังงานเป็นศูนย์เรียนรู้ และฝึกอบรมเกษตรกร  ทำสัญญาหรือข้อตกลงรับซื้อผลผลิตล่วงหน้า ในราคาประกัน  จัดสรรผลประโยชน์ให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง

4 ผลประโยชน์ของ โครงการ  สมาชิก ฯ มีรายได้ที่ดี คุณภาพชีวิตดีขึ้น  รวมกลุ่มสมาชิก สร้างระบบการจัดการเป็นวิสาหกิจ ชุมชน สหกรณ์  ผลจากอุตสาหกรรมผลิตเม็ดเชื้อเพลิง ก๊าซพลังงาน ผลิตไฟฟ้า เกิดการสร้างงาน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น ปุ๋ยอินทรีย์  สมาชิก ฯ มีรายได้เพิ่มปีละ 106,000-148,000 บาท / ครัวเรือน

5 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน  เม็ดเชื้อเพลิง Pellets ใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงาน ทดแทนถ่านหิน  หญ้าพลังงานโตเร็ว ใช้ผลิตแก๊ส Compressed Biome thane Gas (CBG)  เปรียบราคาพลังงาน Fossil และพลังงานทดแทน Biomass  ต้นทุนและราคา pellets

6 เม็ดเชื้อเพลิง Pellets ใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนถ่านหิน

7 หญ้าพลังงานโตเร็ว ใช้ผลิตแก๊ส Compressed Biome thane Gas (CBG) ที่ใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซธรรมชาติ NGV

8 เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fossil และพลังงานทดแทน Biomass 1

9 http://www.internationalrenewablesenergy.co m Brazil Biomass and Renewable Energy » Export Wood Pellets

10 Biomass pellet plant

11 Breakdown of pellet production costs. Dry material: Dry material 53% Staff 20% General investment 2% Grinding 2% Pelletizer 14% Cooling system 1% Storage 4% Periphery 4% ต้นทุนการผลิต และราคา pellet ใน ประเทศอังกฤษ http://www.biomassinnovation.ca/pdf

12 Biomass pellet costs SOURCE : ECONOMICS OF PRODUCING FUEL PELLETS FROM BIOMASS http://www.stovesonline.co.uk/wood-pellet-delivery.html


ดาวน์โหลด ppt Energy crop and Renewable energy in Thailand. วัตถุประ สงค์  ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกและครอบครัวเกษตรกร  จัดตลาดรับซื้อผลผลิตพืชพลังงาน ราคาประกันและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google