งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

YRCGuru Fun-nancial YRC Guru Fun-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "YRCGuru Fun-nancial YRC Guru Fun-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 YRCGuru Fun-nancial YRC Guru Fun-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม

2 การบริหารจัดการ ด้านการเงิน  การวางแผนด้านการเงิน  เคล็ดลับการออมเงิน  จัดการรายจ่ายอย่างชาญฉลาด

3 การวางแผนด้านการเงิน

4 เป้าหมาย ชีวิต

5 เป้าหม าย

6 มีเป้าหมาย มีเป้าหมาย เปรียบเหมือนมีเข็มทิศ ในการเดินทาง

7 S M A R T S pecific S pecific ชัดเจน รู้ว่าต้องการอะไร และจะบรรลุเป้าหมายตอน ไหน M easurable M easurable วัดผลได้ รู้ได้ว่าใกล้ถึง เป้าหมายหรือยัง A chievable A chievable ทำยังไงให้สำเร็จ R ealistic R ealistic สามารถทำได้จริง T ime Bound T ime Bound กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

8 ฉันจะเก็บเงินไปเกาหลี ให้ได้ 100,000 บาท โดยฉันจะเก็บเงิน วันละ 60 บาท เป็นเวลา 4 ปี s M A R T

9 ตะเกียงวิเศษ ของอาละดิน ยักษ์ในตะเกียงวิเศษ : ท่านสามารถ ขออะไรก็ได้สามข้อ ฉันต้องการ... ดร. สมจินต์ ศรไพศาล, CFA, CFP, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหาร ไทยจำกัด

10 ไล่ล่าตาม ความฝัน

11 เงินออม เงินออมคือ ส่วนของรายได้ที่เหลือ หรือกัน เอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการอุปโภค บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือนำมาลงทุน

12 เคล็ด ( ไม่ ) ลับ การออม เงิน

13

14 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

15 ทำบัญชีรับ - จ่าย

16 การทำบัญชี รับจ่าย วัน / เดือน / ปี รายกา ร รายรับ รายจ่า ย คงเหลื อ หมาย เหตุ รับ - จ่ายเงิน วันไหน ลง บันทึกไว้ จะได้ไม่ ลืม ได้เงิน จากไหน จ่ายเงิน ค่าอะไร จดไว้ให้ กลับมา ทวน ได้เงิน มา เท่าไหร่ จดให้ ละเอียด จ่ายเงิน ออกไป เท่าไหร่ จดไว้ทุก รายการ หักแล้ว เหลือ เท่าไหร่ ไว้ เตือนใจ ก่อนใช้ ใส่ รายละเอี ยด เพิ่มเติม เอาไว้ย้ำ ตัวเอง รวม สรุปเดือนนี้ รายได้มากกว่ารายจ่าย.... บาท รายจ่ายมากกว่ารายได้.... บาท

17 วัน / เดือน / ปี รายการรายรับ รายจ่า ย คงเหลื อ หมาย เหตุ 1/10/20 13 เงินเดือน 3,000 กระเพราไข่ ดาว 352,965 น้ำอัดลม 172,948 ผลไม้ แตงโม 102,938 2/10/20 13 แซนวิช 2 คู่ 402,898 เติมเงิน โทรศัพท์ 3002,598 โกโก้ 652,533 ถ่ายเอกสาร 552,478 31/10/2 013 หนังสือการ์ตูน 4 เล่ม 1802,298 รวม 3,000 702 2,298 สรุปเดือนนี้ รายได้มากกว่ารายจ่าย 2,298 บาท

18 ปัจจุบั น การวางแผน ทางการเงิน เป้าหมา ยชีวิต

19

20


ดาวน์โหลด ppt YRCGuru Fun-nancial YRC Guru Fun-nancial ใช้ - เหลือ - เก็บ เคล็ดไม่ ( ลับ ) ฉบับประถม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google