งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม

3 ครูวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2 รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพของบุคคล ในครอบครัว ชุมชนและสังคม

4 ครูวิเชียร มีสม 11 คือการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดูแล สุขภาพของตนเองและ เพื่อนบ้าน ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การเฝ้าระวัง สิ่งแวดล้อม การรักษาพยาบาลง่าย ๆ งานสาธารณสุขมูลฐาน

5 ครูวิเชียร มีสม 12 ปัญหายาเสพติด ทุกคนมีโอกาสได้รับผลกระทบ - ยากับยาเสพติด - การใช้ยาในทางที่ผิด - ยาเป็นอันตรายต่อร่างกายและ จิตใจ จิตใจ

6 ครูวิเชียร มีสม 13 - ยาเสพติดเป็นพฤติกรรมต่อ การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง - ผู้ติดยาเสพติดเป็นพาหะแพร่ - มีผู้ติดยาเสพติดที่ไหนจะมีผู้ค้า - การคุมขังมิใช่การแก้ปัญหา

7 ครูวิเชียร มีสม 1414 - การบำบัดรักษาต้องแก้ไข ความคิดและพฤติกรรมหลัก ความคิดและพฤติกรรมหลัก - การนำไปสู่การค้า การนำไปสู่ การผลิต การนำไปสู่การเสพ การผลิต การนำไปสู่การเสพ เป็นวงจรไม่จบสิ้น เป็นวงจรไม่จบสิ้น

8 ครูวิเชียร มีสม หลักการเฝ้าระวัง ปัญหาเป็นกิจกรรมของทุกคน 1515 - ปัญหาไม่หยุดนิ่ง - ทุกคนต้องตระหนัก - ร่วมกันค้นหาปัญหา

9 16 - คนที่อยู่ในหมู่บ้าน / ในชุมชน คือคนที่ทราบดี - รัฐและภาคเอกชนต้อง ขับเคลื่อนกลไก การเฝ้าระวัง - การสร้างกระแสเพื่อประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม

10 ครูวิเชียร มีสม 1717 สังคมต้องให้ความรัก ให้อภัย และให้โอกาสแก่เขา และให้โอกาสแก่เขา

11 ครูวิเชียร มีสม 1818 ยุทธศาสตร์การทำงานเฝ้าระวัง ปฏิบัติการรวมพลังแผ่นดิน ดำเนินการต่อเนื่อง ทุกคนต้อง ปฏิบัติภารกิจให้เต็มกำลัง ตอบ- ถามต่างๆที่กล่าวเบื้องต้นได้

12 1919 งานด้านปราบปรามและบำบัดการรักษา ยุทธศาสตร์การทำงานเฝ้าระวัง 1. ค้นหา 2. แก้ไข 3. ต่อเนื่อง

13 ครูวิเชียร มีสม บุคคล / องค์กรมีภารกิจ 20 - หน่วยงานที่อยู่ชายแดน - หน่วยงานด้านบำบัดรักษา - หน่วยงานด้านปราบปราม - หน่วยงานราชทัณฑ์ - หน่วยงานด้านการศึกษา

14 ครูวิเชียร มีสม 21 - หน่วยงานด้านแรงงาน - หน่วยงานการปกครอง - หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ - ประชาชนต้องเป็นหูเป็นตา

15 ครูวิเชียร มีสม 22 ปัญหาโรคติดต่อ โรคทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

16 ครูวิเชียร มีสม 2323 โรคเอดส์ สาเหตุ เชื้อไวรัสเอดส์ หรือ HIV การ ต่อ ทางเพศสัมพันธ์, ทางเลือด, ทางมารดา

17 ครูวิเชียร มีสม 2424 โรคเอดส์ อาการ ระยะที่ 1 ระยะติดต่อเอดส์ ระยะที่ 2 ระยะมีอาการสัมพันธ์ กับเอดส์ กับเอดส์ ระยะที่ 3 ระยะเอดส์เต็มขั้น


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของ บุคคลในชุมชนและสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google