งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง สุกัลยา อุ่นแสง ชั้น 2/4 เลขที่ 41. * เด็กหญิง สุกันยา อุ่น แสง * เกิดวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2543 *180 หมู่ 13 ตำบล บางเหรียง อำเภอควน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง สุกัลยา อุ่นแสง ชั้น 2/4 เลขที่ 41. * เด็กหญิง สุกันยา อุ่น แสง * เกิดวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2543 *180 หมู่ 13 ตำบล บางเหรียง อำเภอควน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง สุกัลยา อุ่นแสง ชั้น 2/4 เลขที่ 41

2 * เด็กหญิง สุกันยา อุ่น แสง * เกิดวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2543 *180 หมู่ 13 ตำบล บางเหรียง อำเภอควน เนียง จังหวัด สงขลา * 0892994104 * tanakormgome123 4@hotmail.com tanakormgome123 4@hotmail.com * Sukanya ounsang

3  อนุบาล 1-2  โรงเรียน บ้านควน เนียง  ระดับชั้นประถม 1-6  โรงเรียน บ้านควน เนียง  ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน หาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์

4  คติประจำใจ  เรียนเป็นเรียน โดดเป็นโดด ครูไม่โหด ก็ อย่าโดด เลย  งานอดิเรก  กินกับนอน  ความสามารถ พิเศษ  ด้านกีฬา - ฟุตบอล - กีฑา

5 ลูกหมีน่ารัก ลูกหมีน่ารัก


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง สุกัลยา อุ่นแสง ชั้น 2/4 เลขที่ 41. * เด็กหญิง สุกันยา อุ่น แสง * เกิดวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2543 *180 หมู่ 13 ตำบล บางเหรียง อำเภอควน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google