งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำแนกลักษณะเต่านามลายู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำแนกลักษณะเต่านามลายู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำแนกลักษณะเต่านามลายู

2 เต่านามลายู (Malayemys macrocephala)
จำแนกออกมาจาก เต่านาอินโดจีน (Malayemys subtrijuga) ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามประกาศกระทรวงเดิม

3 ผลทางกฏหมาย ผู้มีไว้ในครอบครอง เต่านามลายู ต้องจดแจ้งการครอบครอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดที่สัตว์น้ำนั้นอยู่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ กฏกระทรวงมีผลบังคับใช้ วันที่ 14 มีนาคม 2558 ผู้มีไว้ในครอบครองต้องแจ้งการครอบครองภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักงานประมงจังหวัดรายงานผลกรมประมง ภายใน 18 มิถุนายน 2558

4 TAXONOMY Kingdom Animalia Phylum Chordata Class Reptilia Order Testudines Family Geoemydidae Genus Malayemys Species subtrijuga

5 M. macrocephala ลักษณะทั่วไป M. subtrijuga
เส้นสีขาวใต้จมูก (Nasal Strip) ≤ 4 เส้นสีขาวใต้ตา (Infraorbital Stripe) อ้อมด้านหน้าของตา มีขนาดกว้างกว่า M. subtrijuga เส้นสีขาวใต้จมูก (Nasal Strip) ≥ 6 เส้นสีขาวใต้ตา (Infraorbital Stripe) อ้อมด้านหน้าของตา มีขนาดแคบกว่า

6 M. macrocephala M. subtrijuga

7

8 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
กลุ่มงานสงวนคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำและอนุสัญญา ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง โทร


ดาวน์โหลด ppt การจำแนกลักษณะเต่านามลายู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google